België begint PR-offensief ontwikkelingssamenwerking

18-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

In België gaat de campagne rond de acht internationale doelen om armoede en onderontwikkeling in de wereld terug te dringen deze week van start met een mobiele tentoonstelling. Prinses Mathilde opende deze woensdag in Brussel. De nationale campagne moet Belgen interesseren voor de grote thema's die de de komende jaren een hoofdrol spelen in de ontwikkelingssamenwerking.

Volgens de Verenigde Naties heeft amper 11 procent van de Belgen van de millenniumdoelstellingen gehoord. Volgens Marc Buys, directeur Sensibilisering van de Belgische ontwikkelingsadministratie DGOS is dit nog veel. 'Uit een opiniepeiling die we vorig jaar lieten uitvoeren, bleek dat maar 1 à 2 procent van de Belgen van het begrip had gehoord'.

Het DGOS heeft een communicatiebureau ingeschakeld om via kranten en een affichecampagne de Belgen voor te lichten. Ook heeft de organisatie geld vrijgemaakt om met radio- of tv-spots nog veel meer mensen te bereiken.

De ngo's voor ontwikkelingssamenwerking dragen hun steentje bij. Dit najaar plaatst de Vlaamse Noord-Zuid-koepel 11.11.11 zijn campagne in het teken van de millenniumdoelen; later volgen de andere grote organisaties.

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Dat betekent vóór 2015 onder meer: schoon water voor iedereen, alle kinderen basisonderwijs, extreme armoede halveren, verspreiding van AIDS en malaria stoppen en moedersterfte omlaag.

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Wel nieuw is dat voor het eerst een internationale afspraak is gemaakt met kwantitatieve, concrete doelen en gebonden aan een tijdpad. Zowel ontwikkelingslanden als donorlanden hebben zich vastgelegd op deze afspraken. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd.

De VN lijken er in te slagen de acht doelstellingen hoger op de agenda te krijgen in veel landen. Dit is voor een deel te danken aan organisaties, verspreid over de hele wereld, die begin dit jaar een Global Call to Action Against Poverty (Wereldwijde oproep voor Actie tegen Armoede) hebben gelanceerd. Deze internationale actie is bedoeld om alle wereldleiders aan hun beloften uit 2000 te herinneren.

Het symbool van de actievoerders zijn witte armbanden - ook in België en Nederland zullen ze de komende maanden opduiken. 1 juli (net voor de vergadering van de G8 in Schotland) en 13 september (voor het begin van een VN-top over de Millenniumdoelstellingen) worden internationale witte-armbandendagen.

 Vakbonden, jeugdgroepen en grote media steunen de Millenniumcampagne Global Call to Action Against Poverty . De VN hebben TV-clips met beroemdheden als acteur Michael Douglas en de popsterren Lenny Kravitz en Youssou N'Dour gemaakt. De spotjes worden uitgezonden door onder andere MTV, BBC-World en de Spaanse zender TVE.

Ontwikkelingsbudget België

De Belgische regering heeft toegezegd om tegen 2010 0,7 procent van het bruto nationaal product (bbp) te gebruiken voor ontwikkelingssamenwerking. Dit wordt internationaal gezien als fatsoensnorm. Vorig jaar kwam de Belgische ontwikkelingsbijdrage nog maar tot 0,41 procent van het bbp. Rekening houdend met de economische groei moet het budget voor ontwikkelingssamenwerking elk jaar met 145 miljoen stijgen om tegen 2010 0,7 procent te bereiken.

Publieke steun voor de millenniumdoelen is hard nodig, vinden de niet-gouvernementele organisaties (ngo's) in België. Ze hebben zich er bij neergelegd dat het ontwikkelingsdebat de komende jaren vooral rond de millenniumdoelen zal draaien, en dus rond problemen als honger, kindersterfte en analfabetisme. Volgens veel van de organisaties zijn dit slechts symptomen van dieperliggende structurele problemen.

 11.11.11 lanceert de Millenniumcampagne van de Belgische ngo's met een actieweekend op 22 en 23 oktober. 11.11.11. wil ook handtekeningen verzamelen onder een petitie die de Belgische parlementsleden moet aansporen meer werk te maken van de Millenniumdoelstellingen. 'We leggen vooral de nadruk op het feit dat het ontwikkelingsprobleem niet kan worden opgelost door alleen meer hulp te leveren', legt Demedts uit. 'Arme landen hebben bijvoorbeeld ook behoefte aan schuldkwijtschelding en aan eerlijke handelsrelaties'.

Reacties