Beleid Van Ardenne: Op Buitenlandse Zaken wordt met één stem gesproken

17-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

'Hulp aan Afrika moet in de versnelling,' zegt Agnes van Ardenne. De staatssecretaris zal meer dan haar voorganger de focus leggen op Afrika. Nederland zal daarbij het Nieuwe Partnerschap voor de Ontwikkeling van Afrika (Nepad) stevig ondersteunen.

Als het aan de staatssecretaris ligt, kan de Nederlandse bijdrage aan Afrika boven de huidige 50 procent van het ontwikkelingsbudget uitgroeien. De helft van het aantal landen waarmee Nederland een intensieve ontwikkelingsrelatie onderhoudt zijn Afrikaanse landen. Naast de traditionele armoedebestrijding wil Van Ardenne meer aandacht besteden aan sectoren die de kwaliteit van het leven in Afrikaanse landen positief kunnen beïnvloeden: waterschappen, wet- en regelgeving en vooral landbouw.

De grens tussen Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking verdwijnt, er komt ‘geïntegreerd’ beleid (‘Jaap en ik gaan al deze herfst samen op reis,’ aldus Van Ardenne). Het oude idee van de herijking en ‘ontschot’ beleid van Jan Pronk wordt daarmee weer van stal gehaald.

Van Ardenne wil veel nadruk leggen op effectiviteit van de hulp. De resultaten moeten beter worden gemeten. Zo overweegt de bewindsvrouwe om samen met de Verenigde Staten een systeem op te zetten om de effectiviteit van de VN-hulporganisaties te meten.

Het ministerie zal kritischer kijken naar het multilaterale kanaal, geld dat onder andere via de Wereldbank wordt gesluisd. Op de huidige lijst van 22 landen die hulp vanuit Den Haag krijgen wil zij een 'nulmeting' loslaten om na te gaan of Nederland nog steeds op het goede spoor zit.

De CDA-vrouw wil meer nadruk leggen op regionale hulpverlening. ‘Landen staan niet op zichzelf, ze maken deel uit van een regio,’ zegt Van Ardenne. Als voorbeeld noemt zij de Nederlandse bijdrage aan een militair ziekenhuis en transportkosten van Zuid-Afrikaanse militairen die als VN-vredesmacht gaan toezien op de vrede in oostelijk Congo.

In tegenstelling tot Herfkens zal de huidige bewindsvrouw niet drastisch beknibbelen op de technische assistentie, het sturen van Nederlandse deskundigen naar ontwikkelingslanden.

Van Ardenne wil het bedrijfsleven meer betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. ‘Nederland zal met kracht en inventiviteit proberen om ontwikkelingslanden te steunen bij het verbeteren van hun ondernemings- en investeringsklimaat,’ staat in de begroting Buitenlandse Zaken. Een aantal instrumenten wordt ingezet om de handels- en ondernemerscapacititeit van bedrijven in ontwikkelingslanden te vergroten. Ook Nederlandse ondernemers zullen hier een rol spelen.

Bij het oude blijft de landenlijst, mogelijk met minimale verschuivingen. Ook legt Van Ardenne, zoals haar voorgangster, de nadruk op coherent beleid, beleid van de verschillende ministeries moeten niet tegenstrijdig met elkaar zijn en ontwikkelingslanden benadelen (denk aan de landbouwsubsidies). En Van Ardenne wil graag intensief blijven samenwerken met de zogeheten Utstein-landen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen en Zweden. De Utsteingroep, waarvan Herfkens mede-oprichtster was, zet zich in voor een effectief hulpbeleid zonder het eigen belang voorop te stellen.

Is het beleid van Van Ardenne een verbetering ten opzichte van haar voorganger Herfkens?

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Troonrede uitgesproken door koningin Beatrix
Troonrede uitgesproken door koningin Beatrix
Troonrede uitgesproken door koningin Beatrix

Reacties