Belastingmaatregelen leiden tot meer CO2-uitstoot

15-04-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Dit concluderen de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat (AVV), het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en het Centraal Planbureau (CPB) in de studie ‘Effecten van Belastingplan 2004 op mobiliteit en milieu’ dat in opdracht van diverse ministeries werd uitgevoerd.

De belastingmaatregelen, die waren bedoeld om de regelgeving te vereenvoudigen, leiden onbedoeld tot een structurele verhoging van het aantal gereden kilometers met 1,7 procent. De drukte op de autowegen neemt gemiddeld over alle dagdelen toe met 6 procent. In de ochtendspits rijdt zelfs 9 procent meer verkeer dan voor 2004.

Verhoogde CO2-uitstoot draagt volgens veel wetenschappers bij aan de opwarming van de aarde en daardoor aan klimaatveranderingen. Rijke landen, waaronder Nederland, moeten volgens afspraken gemaakt in het Kyoto-verdrag hun CO2-uitstoot juist met gemiddeld 5,2 procent verminderen ten opzichte van het jaar 1990.

Spitssubsidie

De belangrijkste oorzaak voor de populariteit van de auto is de verhoging van de maximum kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. Die is gestegen van ongeveer 15 eurocent naar 18 eurocent per kilometer. Het doel van de maatregel was de tarieven te uniformeren waardoor de administratieve lasten voor bedrijven lichter zouden zijn.

Bovendien mogen onbelaste vergoedingen voortaan al worden gegeven bij een woon-werkafstand van minder dan 10 kilometer. Vergoedingen zijn ook niet langer beperkt tot de eerste 30 kilometer van de af te leggen afstand.

Fiscale maatregelen om het zakenverkeer juist terug te dringen hebben bovendien niet gewerkt, aldus de studie. Het gaat om het uniforme bijtellingspercentage van 22 procent voor lease-auto’s en de verlaging van de onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers van 28 eurocent per kilometer naar 18 eurocent. Het zakelijke verkeer blijkt echter nauwelijks prijsgevoelig en heeft het rijgedrag niet veranderd.

color=red>

Rjiksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Centraal Planbureau

Reacties