Beheersprobleem breekt Vereniging Inzet op

06-12-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De overgang naar BothENDS is bijna rond. Het bestuur is in de laatste fase van onderhandelingen om de programma's daar onder te brengen.

Het personeel is - zes weken voor de definitieve overgang - met de mededeling overvallen. De medewerkers zijn op de hoogte gesteld door middel van een gesprek waarin werd gezegd dat 'zelfstandig voortzetten van de activiteiten onaanvaardbare risico's met zich meebrengt'.

Zware eisen

Die 'onaanvaardbare risico's' slaan op het beheer van de programma's. Al enige tijd kampt Inzet met managementproblemen. Extra geld om een nieuwe directeur/manager aan te nemen ontbreekt en het was volgens Inzet-voorzitter Dorette Corbey te onzeker of dat zou worden gevonden.

Een nieuwe directeur is echter wel noodzakelijk om te voldoen aan de 'zware eisen' van de subsidieverstrekkers, aldus de Inzet-voorzitter. Maar subsidies financieren doorgaans programma's, niet het management daarvan. Corbey: 'Als kleine club ben je kwetsbaar. Er wordt vanuit gegaan dat de organisatie wel staat.'

Die stond er niet toen de grote som subsidie in de zomer van 2001 binnenkwam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf in totaal 1,5 miljoen euro subsidie voor drie jaar. Datzelfde jaar stortte de NCDO 115.000 euro en zegde de Europese Unie - ook voor een periode van drie jaar - jaarlijks 117.500 euro toe (onder de voorwaarde dat Inzet daar zelf 50 procent bij zou zoeken).

Ter vergelijking: de begroting vóór de grote financiering bedroeg ruim 600.000 euro.

Financiële chaos

Problemen ontstonden toen de directeur ziek werd en langere tijd wegbleef (het contract werd later beëindigd) en het aantal medewerkers van Inzet in 'no time' groeide van 5 naar 12, maar de organisatie was niet op orde.

Het financiële beheer was een chaos. Er werd gewerkt zonder werkplannen waar budgetten aan waren toegekend, er circuleerden diverse begrotingen.

Onvoldoende zicht was er op de financiële stand van zaken, een urenverantwoording werd niet bijgehouden en de juiste financiële procedures werden niet goed gevolgd.

Overvol huis

'De organisatie was topzwaar, maar van onderen leeg,' zegt Laurien van den Hoven die in oktober 2001 als directeur bedrijfsvoering werd aangenomen. Zij trof een kantoor waar ieder voor zichzelf werkte. 'Qua structuur en cultuur was het geen organisatie. Goede personeels- en financiële administratie was er nauwelijks. Een persoon voerde een halve dag in de week de facturen in. Maar we hadden een medewerker nodig voor 3 dagen per week.'

De ex-medewerker van Inzet concludeert: 'Inzet was een overvol huis met overal bureaus en papier. Wij zijn gaan opruimen en reorganiseren. En we moesten tegelijkertijd ook hard aan de slag om iets met de subsidies te doen. Ik wou dat de volgorde anders was geweest. Eerst een stevige organisatie neerzetten en dan het geld binnenhalen.'

Volgens Van den Hoven heeft het bestuur een inschattingsfout gemaakt over de duur van het proces om een professionele club neer te zetten.

'Problemen niet voorzien'

Het bestuur distantieert zich van de uitlatingen van zijn voormalige werknemer en wil er op dit moment niet op ingaan. Wel merkt het op dat Van den Hoven, die in april wethouder van Amsterdam Oud-Zuid werd, juist was aangetrokken om de organisatie te versterken, administratieve procedures te verbeteren en begrotingen op te stellen. Aannemen van personeel was een taak van de directie - het bestuur zegt al eerder te hebben aangedrongen op het aanstellen van een administratieve kracht.

In opdracht van het bestuur nam de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO) in april van dit jaar tijdelijk het management over. De financiën zijn weer op orde en de organisatie functioneert beter. Toch is zelfstandig verder gaan geen optie meer.

Buitenlandse Zaken, met de subsidieverstrekking verantwoordelijk voor een aanzienlijke verhoging van het budget, zegt niet te hebben kunnen voorzien dat Inzet in de problemen zou komen. De ve

Hier kunt u reageren

Inzet
BothENDS
BothENDS
BothENDS

Reacties