Bedrijven moeten boek open doen over buitenlandse activiteiten

11-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Het wetsvoorstel heeft niet de bedoeling om de ondernemingen te verplichten om zich aan bepaalde internationale richtlijnen te houden. Wel willen de indieners bereiken dat organisaties als Consumentenbond, Amnesty International en de milieubeweging beter zicht krijgen op de activiteiten van internationaal werkende ondernemingen.

Zo kunnen die organisaties erop toezien of bedrijven bijvoorbeeld vakbondsrechten respecteren in landen waar de wetten minder strikt zijn dan hier. Ook zou het mogelijk worden bij de Ondernemingskamer een fabrikant aan te klagen, die in het jaarverslag beweert geen gebruik te maken van kinderarbeid in een Aziatisch land, maar dit toch doet.

De accountant, die de financiële jaarrekening moet goedkeuren, zou ook het maatschappelijk jaarverslag onder de loep moeten nemen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk te controleren of een ondernemer die zegt geld te steken in scholing van mensen in het buitenland of in het milieu, dat ook daadwerkelijk doet.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is onder druk van acties al doorgedrongen tot de directiekamers. Maar het aantal ondernemingen dat hier serieus mee bezig is, is volgens de Kamerleden Koenders en Rabbae nog altijd klein. De Sociaal-economische Raad heeft er een rapport over uitgebracht, maar volgens de Kamerleden ontbreekt daarin een wettelijke verplichting aan bedrijven om zichtbaar te maken waar ze mee bezig zijn.

Reacties