Bedrijfsleven moet helpen bij bestrijding tropenziekten

05-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Vakspecialisten, betrokkenen en geïnteresseerden kunnen tot 25 oktober 2000 op www.medicijnenvoorarmen.nl met de minister in discussie over de vraag hoe dodelijke infectieziekten in de tropen aan te pakken. Ook het te ontwikkelen Nederlandse beleid op dit terrein staat centraal.

De stelling van het debat luidt: ‘Zonder inschakeling van het internationale bedrijfsleven faalt de bestrijding van dodelijke tropenziekten zoals malaria, tbc en aids. Overheden, internationale organisaties en particuliere geldschieters moeten speciale fondsen vormen, waarmee het bedrijfsleven winst wordt gegarandeerd als ze de juiste vaccins en medicijnen ontwikkelen.’

Aids, malaria en tuberculose vormen de voornaamste bedreiging voor de gezondheid van volwassenen en kinderen in ontwikkelingslanden. Armoede en een gebrekkige gezondheidszorg zijn de belangrijkste oorzaken. Slechte voeding, gebrekkige huisvesting en onveilig drinkwater maken de armste bevolkingsgroepen nog kwetsbaarder voor infecties.

In Afrika vormen tropeninfecties 60 procent van alle heersende ziekten. In West-Europa is dat 4 procent.

Jaarlijks sterven er in ontwikkelingslanden 5 tot 8 miljoen mensen, vooral jonge kinderen, aan tropenziekten. Voor veel van de infectieziekten die de tropen teisteren bestaan echter geen effectieve vaccins of medicijnen.

12 van de 1200 medicijnen gericht op tropenziekten
Slechts 10 procent van het geld dat wereldwijd aan onderzoek wordt besteed, richt zich op gezondheidsproblemen waar 90 procent van de wereldbevolking onder lijdt.

En van de 1200 medicijnen die er tussen 1975 en 1997 zijn ontwikkeld, waren er slechts twaalf gericht op tropische ziekten. Een vaccin tegen malaria of tbc was er niet bij.

Omdat een koopkrachtige afzetmarkt ontbreekt is de farmaceutische industrie weinig geïnteresseerd te investeren in onderzoek en in ontwikkeling van medicijnen tegen deze ziekten, aldus minister Herfkens.

Nieuwe initiatieven en een Nederlandse beleid met betrekking tot het bestrijden van tropenziekten zijn volgens haar daarom van groot belang.

De minister noemt initiatieven op het terrein van publieksprivate samenwerking veelbelovend. Zij overweegt de komende jaren meer geld van Ontwikkelingsamenwerking in te zetten om deze initiatieven te stimuleren.

Op de website nemen ook een onderzoeker, een lobbyist en een geneesmiddelenproducent stelling. Daar kan het publiek om reageren.

De internetdiscussie over tropenziekten sluit af met een debat in Amsterdam, dat online is te volgen.
Zie ook eerdere artikelen: 'Druk op farmaceutische bedrijven' en 'Medicijnen leggen het af'

Discussieer mee! Klik hier.

Reacties