Bank en hulporganisaties willen zekerheidssysteem in Zuid-Amerika helpen opzetten

25-01-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

In het najaar wordt er naar alle waarschijnlijkheid een conferentie ‘Sociale Zekerheid in Latijns Amerika’ georganiseerd om te bezien of er een blauwdruk is te maken voor het opzetten van een sociaal verzekeringssysteem. Systemen van sociale zekerheid maken armen minder kwetsbaar voor schommelingen in de wereldeconomie en natuurrampen, stelt de Wereldbank in een rapport dat woensdag werd gepubliceerd.

Op de conferentie zullen ministers van de landen van beide continenten, het particuliere bedrijfsleven en de hulporganisaties aanwezig zijn. Europese landen hebben al ruime ervaring met sociale verzekeringssystemen.

Hivos, Icco en de ING Bank kijken waar de ervaring in Latijns Amerka van een ieder elkaar kan versterken. De hulporganisaties steunen laagdrempelige spaar- en kredietinstellingen. De ING Bank heeft expertise en contacten met sociale verzekeraars, zij het dat dat nu is aan de ‘topkant’ van de samenleving.

Het financiële concern is voor beide hulporganisaties interessant omdat het zich onder meer richt op de zogeheten opkomende markten. ING is daarbij al als verzekeraar aanwezig in de regio.

Voor het initiatief is inmiddels steun gezocht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldbank. Minister Herfkens heeft al enthousiast gereageerd.

De Wereldbank vindt het hardnodig dat overheden meer werk maken van sociale verzekeringen, schrijft Trouw. Slechts een kwart van de wereldbevolking wordt tegen verlies van een baan, ziekte of ouderdom verzekerd via een door de overheid beheerd systeem. Minder dan 5 procent heeft voldoende eigen bezit om klappen op te vangen.

Het ligt in de verwachting dat de Bank een deel van de verzekeringspremies gaat financieren voor de armsten. Het hebben van een verzekering en sociale zekerheid is vaak ook een garantie voor het krijgen van leningen, belangrijk voor economische activiteiten.

Hivos website
Icco website
Icco website

Reacties