Baby’s in Los Angeles krijgen giftige lucht binnen voor heel leven

17-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Als het kind op jonge leeftijd vertrekt uit California zal het risico op het krijgen van kanker niet verdwijnen, aldus de organisatie National Environmental Trust in het rapport ‘Toxic Beginnings’. In California, Amerika’s staat met de meeste luchtverontreiniging, is het risico voor volwassenen op het krijgen van kanker al honderd keer groter dan wordt geaccepteerd door het Amerikaanse Agentschap voor de Milieubescherming (Environmental Protection Agency).

Kinderen zijn kwetsbaarder voor vervuiling dan volwassenen, omdat zij gelet op hun gewicht relatief meer lucht inademen, meer water drinken, meer eten en meer buiten de deur spelen.

In heel California is de luchtverontreiniging bijzonder slecht, maar Los Angeles spant de kroon. In die stad heeft een kind binnen twaalf dagen de kans van een op een miljoen om van de luchtvervuiling kanker te krijgen. In Sacramento, een andere stad in California, duurt dat 23 dagen.

De uitstoot diesel is de grootste bijdrager aan de luchtvervuiling; vrachtwagens, auto’s, schoolbussen, en landbouw- en bouwwerktuigen. Ook chemicaliën van droogmachines en fabrieken dragen hiertoe sterk bij.

‘De overduidelijke beleidsimplicatie kan met een woord worden omschreven: Urgency! (Nood!),’ aldus het rapport.

Rapport ''Toxic Beginnings is hier te downloaden

Reacties