AZG vraagt aandacht voor noodsituatie Congo

15-11-2005
Door: Silke de Wilde
Bron: OneWorld

Sinds de burgeroorlog in Congo voorbij is, richt de aandacht zich op de wederopbouw. Daardoor schiet noodhulp er bij in, stelt operationeel directeur Michiel Hofman van Artsen zonder Grenzen (AZG). 'Er is veel aandacht voor het vredesproces. Er wordt hard gewerkt aan plannen voor reconstructie, maar er is geen ruimte voor humanitaire interventies.'
 
De organisatie publiceerde dinsdag een rapport over de situatie in Congo. Dagelijks sterven 160 mensen in het Midden-Afrikaanse land aan ziektes, ondervoeding en geweld. De hoge sterftecijfers worden voornamelijk veroorzaakt door ziektes die makkelijk te genezen zijn, zoals malaria, diarree en luchtweginfecties.
 
Een vredesakkoord maakte in 2002 een einde aan de jarenlange burgeroorlog in de Democratische Republiek Congo. In maart 2006 zijn er voor het eerst verkiezingen in het land.
 
Onderzoek naar sterfte
 
AZG deed dit jaar in vijf gebieden in Congo onderzoek naar toegang tot gezondheidszorg, sterfte en geweld. De conclusie is dat in alle gebieden de sterftecijfers nog steeds extreem hoog zijn. Slechte toegang tot zorg, door geweld en armoede, is hiervan de belangrijkste oorzaak.
 
Van iedere tienduizend kinderen jonger dan vijf jaar, sterven er in Congo elke dag drie. Hofman: 'Wij hebben de indruk dat mensen dit normaal zijn gaan vinden voor Congo. In Niger was dit afgelopen zomer aanleiding voor actie. Puur op basis van de sterftecijfers zou de situatie in Congo eigenlijk moeten worden gezien als humanitaire ramp.'
 
Hervorming gezondheidszorg
 
Hofman heeft ook kritiek op de plannen voor de hervorming van de gezondheidszorg. Straks moeten patiënten een - weliswaar symbolische - eigen bijdrage betalen. 'Maar een symbolische bijdrage van tien cent is voor iemand die helemaal niks heeft geen symbolische bijdrage. Van een kale kip kun je niet plukken', volgens Hofman. Op die manier blijft gezondheidszorg volgens Hofman voor veel Congolezen ontoegankelijk.
 
Het argument voor het invoeren van de eigen bijdrage is dat over tien jaar de ziekenhuizen zichzelf moeten financieren en dus in de toekomst sowieso een eigen bijdrage zullen moeten vragen. Daarom zou het handiger zijn dit systeem nu al in te voeren dan later weer om te moeten schakelen. Hofman: 'In feite zeg je daarmee: Laat nu maar mensen sterven in het belang van het grote goed.'
 
AZG vraagt het publiek niet om geld. 'Dit is absoluut geen oproep tot een hulpactie. Er is heel veel geld beschikbaar voor Congo. Maar de nadruk ligt zo sterk op de wederopbouw en de vredesagenda dat dit de directe noodhulp in de weg gaat zitten.'
 
De Nederlandse regering en die van Groot-Brittannië hebben toegezegd het komende jaar noodhulp te blijven financieren in Congo. De EU draait de geldkraan voor noodhulp na de verkiezingen in maart 2006 dicht.


Rapport AZG

Reacties