Autoloze dag in meer dan 700 steden

20-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

In Nederland hebben 90 steden hun inwoners gevraagd de auto een dagje thuis te laten. Onder meer Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden, Groningen, Maastricht, Den Haag en Leiden nemen deel aan de autoloze zondag.

Ook kleinere gemeenten als Raalte, Den Helder en Goes hebben de bevolking verzocht de auto zondag in de garage te laten staan.

Vereniging Milieudefensie wil met een autovrije dag de rust in de steden voor één dag laten wederkeren. Ook hoopt de vereniging dat mensen zich wat meer bewust worden van andere manieren van reizen.

'De belangrijkste reden voor het organiseren van een autoloze zondag zijn natuurlijk de positieve gevolgen ervan voor het milieu,' aldus Rene Danen van Milieudefensie.

Deelname gebeurt op volstrekt vrijwillige basis. Milieudefensie spreekt daarom liever van een autovrije in plaats van autoloze zondag. Maar in bijvoorbeeld delen van het centrum van Amsterdam en Utrecht worden wel auto’s geweerd. Alleen in noodgevallen mag er verkeer langs.

Nederland kent de traditie autovrije dagen op een zondag te houden. Nederland is er ook al een jaar langer mee bezig dan de Europese Commissie, die in Europees verband de autoloze dag organiseert.

Nederland besloot nog niet aan te sluiten bij het Europese initiatief, maar de organisatie over te laten aan organisaties als Milieudefensie.

Milieudefensie wilde zich dit jaar nog bij het oorspronkelijke concept te houden. De autovrije zondag was in Nederland een kerkelijk initiatief gericht op onthaasting en rust.

Ministers op de fiets?
Om enigszins aan te sluiten bij het Europese initiatief, heeft Milieudefensie de Nederlandse ministers verzocht om vrijdag op de fiets naar het werk te gaan. Ook biedt de organisatie dan een petitie aan om te pleiten voor aansluiting bij het Europese plan om volgend jaar deel te nemen aan een autoloze zaterdag.

In de rest van Europa krijgt de derde editie van de 'Dag zonder Auto' vooral navolging in Spanje (215 steden), Italië (152 steden) en Frankrijk (71 steden).

Ook buiten de Europese Unie kreeg de oproep tot een autoloze dag respons. Steden in Zwitserland, Cyprus, Malta, IJsland, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Israël doen de auto voor een dag in de ban.

Reacties