Australië ziet af van ratificatie klimaatverdrag

06-06-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Australië, ’s werelds grootste exporteur van steenkool, heeft lange tijd getwijfeld. Maar premier John Howard meldde zijn parlement dat het niet in het belang is van Australië om het protocol te ondertekenen.

Howard hanteert dezelfde argumenten als waarmee de Amerikaanse president George Bush het klimaatakkoord vorig jaar verwierp. ‘Ratificatie van het protocol zou ons banen kosten en onze industrie schaden,’ aldus Howard.

Het Kyoto-protocol wordt van kracht als 55 landen die gezamenlijk 55 procent van de mondiale kooldioxde uitstoten, hun handtekening zetten. Tegen 2012 moeten de landen dan gemiddeld 5 procent van de uitstoot terugdringen ten opzichte van het niveau uit 1990.

Het vreemde is dat Australië volgens het Kyoto-protocol 8 procent CO2 meer mag uitstoten ten opzichte van 1990. Maar Howard gelooft niet dat een akkoord werkt als ontwikkelingslanden en de Verenigde Staten niet ook aan CO2-reductiedoelstellingen worden gehouden.

Industrieën die veel CO2 uitstoten, zoals de mijnbouw, hebben grote druk uitgeoefend op de Australische regering om het akkoord niet te ratificeren. Australië had het Kyoto-protocol wel ondertekend.

Welk land moet aan welke doelstelling voldoen in het Kyoto-protocol?
Alles over Kyoto
Alles over Kyoto

Reacties