Audit Wereldbank bevestigt kritiek andersglobalisten

24-03-2006
Door: Emad Mekay
Bron: IPS

De Wereldbank investeerde de afgelopen twintig jaar 31,7 miljard euro in projecten voor meer vrijhandel in het Zuiden. Bij nauwelijks een derde van de leningen die de Bank tussen 1987 en 1995 toekende in het kader van handelsprojecten, werden maatregelen genomen om de negatieve sociale en economische impact te verzachten.
 
De laatste tien jaar steeg het aandeel van de compensatiemaatregelen tot 38 procent van de projecten. Maar dat is nog niet zoals het moet, zeggen onderzoekers van de Independent Evaluation Group (IEG), een autonome dienst die rechtstreeks rapporteert aan het dagelijks bestuur van de Wereldbank.
 
Het rapport bevestigt deels de kritiek van ontwikkelingsorganisaties dat de Wereldbank te gemakkelijk aanneemt dat meer vrijhandel automatisch leidt tot economische groei en ontwikkeling. "De evaluatie toont aan dat vrije handel alleen niet genoeg is om de economie te laten groeien of armoede terug te dringen", zegt Vinod Thomas, directeur van de IEG.
 
Tussen 1987 en 2004 investeerde de Wereldbank 31,7 miljard euro in vrijhandelsprogramma's in 117 landen. Het gaat om investeringen in lucht- en zeehavens, financiering van openbare en particuliere handel en technische assistentie voor vrijhandelsbesprekingen.
 
De instelling was daarbij volgens de auditors "onaanvaardbaar optimistisch" over de effecten van de investeringen. "De Wereldbank heeft de beperkingen en de complexe lokale context onderschat", zegt Yvonne Tsikata, de hoofdauteur van het rapport. Handel stimuleren is maar een deel van de werkzaamheden van de Wereldbank. Acht procent van het budget van de Bank ging tussen 1987 tot 2004 naar handelsprojecten.

Reacties