Data Atlas

Tekst Titel: 
Ondervoeding

Deze kaart toont hoeveel procent van de bevolking ondervoed is. Er is sprake van ondervoeding wanneer iemand zo weinig eet dat het niet genoeg energie oplevert om aan de energiebhoefte te blijven voldoen.