Data Atlas

Ontdek hoe landen zich ontwikkelen aan hand van verschillende thema's. Klik op de jaartallen en de landen voor facts and figures. Bekijk intro >

Embed

Water

Elke dag voldoende water uit de kraan, het is voor ons vanzelfsprekend. Dat water van levensbelang is, niet alleen voor mensen, maar ook voor alle dieren en planten, daar denken we dus nauwelijks over na. Maar de vraag naar water wereldwijd is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit komt onder andere door bevolkingsgroei, veranderende consumptiepatronen en economische groei. Water wordt daardoor steeds schaarser.

Ongelijk verdeeld

De toenemende vraag naar water gecombineerd met lokale waterschaarste vormen een probleem voor de volksgezondheid en hygiëne. Maar het zorgt ook voor economische problemen. De grootste gebruikers van water zijn namelijk de landbouw en de industrie. Landen met een gezonde bevolking en voldoende water voor landbouw en andere economische activiteiten hebben meer kans om hun land te ontwikkelen, investeerders te trekken en producten te exporteren. Onderzoek van de VN voorspelt dat in 2025 dertig landen, met name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, een tekort aan water zullen hebben. Internationale organisaties zoals UN Water en de World Water Council spreken daarom van een mondiale watercrisis. Sommige experts waarschuwen zelfs voor het ontstaan van internationale oorlogen als gevolg van waterschaarste.

Er is wel genoeg zoet water op onze planeet. Het is alleen heel ongelijk verdeeld. Sommige gebieden zijn heel nat en andere juist heel droog. Hierdoor kunnen natuurrampen zoals overstromingen en extreme droogte ontstaan. Door klimaatverandering zullen deze extreme omstandigheden alleen maar toenemen.

Onder de douche

Onze westerse levensstijl kost veel water. Niet zozeer doordat we een wasdroger gebruiken of omdat we te lang onder de douche staan. Slechts 2 procent van het water dat Nederlanders gebruiken, komt direct uit de kraan. De overige 98 procent is verbruikt in de productie van voedsel, kleding en andere spullen. Zo kost de productie van een kilo rundvlees ruim 15.000 liter water. De koe moet immers zelf drinken, er moet soya, mais of gras groeien als veevoer en het verwerkingsproces kost ook water. Deze processen vinden vaak plaats in ontwikkelingslanden, waar al sprake is van droogte.

Water is dus niet alleen een technisch probleem, dat je kunt oplossen met een pomp of een irrigatiesysteem. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk: hoe gaan bedrijven, consumenten en overheden om met water.

Foto's: kraan (cc); akker (cc)