Arme kinderen India krijgen toegang tot dure scholen

27-08-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De minderheidsregering, die in mei aantrad en wordt gesteund door de communistische partij, lijkt extra werk te willen maken van verbetering van het onderwijs. De tot nu toe voorgestelde maatregelen leveren het onderwijs een miljard dollar extra op. Verder ziet het ernaar uit dat het recht op onderwijs wettelijk wordt verankerd.

Onderwijs op privé-scholen in Delhi kost gemiddeld 200 euro per maand, een bedrag dat de meeste ouders niet kunnen betalen. Er bestaan weliswaar gratis staatsscholen, maar het onderwijsniveau is daar bedroevend laag. Veel leerlingen haken af op het moment dat ze naar de middelbare school gaan. In 1999 gingen 25 miljoen Indiase kinderen niet naar school

Platteland

In vergelijking met de situatie op het platteland is het onderwijs in Delhi nog uitstekend. Leerkrachten buiten de stad komen vaak niet eens opdagen en de infrastructuur van de scholen laat te wensen over. Soms zijn er zelfs geen klaslokalen.

Er is wel enige vooruitgang te zien. In het schooljaar 2001-2002 was 82 procent van het totale aantal Indiase kinderen tussen de 6 en 14 jaar ingeschreven bij een school, een half procent meer dan het jaar daarvoor. Zorgwekkend is wel dat het percentage uitvallers ook steeg in dezelfde periode van 54 naar 56 procent.

Lokaal bestuur

Critici merken op dat alleen geld niet zaligmakend is. Regionale en lokale overheden moeten ook gemotiveerd zijn. Volgens ambtenaar Dhir Jhingran van het Union Ministry of Human Resources Development hebben de meeste Indiase deelstaten de afgelopen tien jaar consequent minder uitgegeven aan onderwijs dan het bedrag dat ze van de nationale overheid hiervoor kregen.

Veel geld voor onderwijs kwam van programma’s die door de Wereldbank of de Europese Unie (EU) werden gefinancierd. ‘Het wereldwijde initiatief Education for All, dat mede wordt gesteund door de EU, gebruikte het afgelopen jaar slechts 663 miljoen van de 1,5 miljard die was gepland. ‘Lokaal bestuur neemt weinig initiatief, meer geld van de nationale overheid zal maar beperkte resultaten opleveren,’ stelt Jhingran.

Armoedebestrijding

De Wereldbank gaat de komende vier jaar 12 miljard dollar vrijmaken voor de armoedebestrijding in India. Behalve voor het verbeteren van de infrastructuur en de positie van vrouwen, is het geld ook bedoeld voor onderwijs. Dit is een verdubbeling van de verstrekte leningen in de afgelopen vier jaar aan een land, waarin een kwart van alle armen in de wereld woont.

color=red>

Nederlandse campagne Recht op Onderwijs
Education for all

Reacties