Argentijns protest tegen nucleair afval uit Australië

18-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Het nucleaire afval dat de reactor in Lucas Heights afscheidt, wordt mogelijk in Argentinië verwerkt. Greenpeace vreest dat het noodlijdende Argentinië zich laat inpalmen en op weg is om een nucleaire stortplaats van de wereld of ‘een nieuw Rusland’ te worden.

Juan Carlos Villalonga, directeur energiebeleid van Greenpeace Argentinië meent dat de aanhoudende Argentijnse economische crisis ‘een ideale voedingsbodem vormt voor de bloei van een nucleaire afvalindustrie’.

De kwetsbaarheid van Argentinië vandaag roept herinneringen op aan de Russische crisis van 1998, die leidde tot de goedkeuring van een wet die de import van nucleair afval toeliet,’ zegt Villalonga. ‘De behoefte aan buitenlandse investeringen is groot genoeg om nucleair afval toe te staan.’

Zeventig milieugroepen ondertekenden een open brief aan president Eduardo Duhalde met een oproep om niet toe te geven aan de druk van de industrie.

Verzet Greenpeace

De kernreactor voor Australië wordt gebouwd in de stad Bariloche, op 1600 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. Volgens de autoriteiten is de reactor al voor 16 procent klaar. Het contract heeft een waarde van 204 miljoen euro en is daarmee het grootste technologische exportcontract in de geschiedenis van Argentinië.

Het samenwerkingscontract werd ondertekend door het Argentijnse Nationaal Instituut voor Toegepast Onderzoek (INVAP) en de officiele Australische Nucleaire Wetenschaps- en Technologie Organisatie (ANSTO).

Het akkoord is geratificeerd door de Argentijnse senaat, maar moet nog de goedkeuring krijgen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Greenpeace slaagde erin om genoeg volksvertegenwoordigers ongerust te maken en het akkoord op dat niveau te blokkeren.

Nucleaire besmetting

Volgens Greenpeace zal het nucleaire afval van de Australische reactor verwerkt worden in het Atoomcentrum bij de internationale luchthaven. Dat centrum ligt op 30 kilometer afstand van Buenos Aires.

De verwerking van buitenlands nucleair afval is verboden door de Argentijnse grondwet. De milieuactivisten zeggen dat het gevaar voor nucleaire besmetting reëel is als er iets misloopt met het transport van het afval.

Héctor Otegui, algemeen manager van INVAP, ontkent dat. ‘Argentinië heeft een lange traditie van nucleaire veiligheid,’ zegt hij. Otegui zegt dat Australië niet van plan is om op permanente basis het afval van de reactor in Argentinië op te slaan.

Reactor

‘In het contract staat alleen dat de restanten van de reactor in Argentinië verwerkt kunnen worden om in Australië opgeslagen te worden. Dat is niet tegenstrijdig met de grondwet,’ aldus Otegui.

Sommige waarnemers vinden dat er ook geen gevaar verbonden is aan de verwerking van het nucleair afval zelf. ‘Met de huidige technologieën is het transport van nucleair materiaal enkel gevaarlijk in de vertekende visie van de anti-kernenergiegroepen,’ schrijft technologiejournalist Julio Orione in het Argentijnse dagblad 'El Clarín'.

De milieubeweging blijft echter bij zijn argumenten en vreest dat het contract later z’n tol zal eisen. INVAP ‘is van plan om zijn verwerkingsdiensten voor nucleair afval ook aan de rest van de wereld aan te bieden,’ zegt Raúl Montenegro van de Argentijnse Stichting voor Milieubescherming (FUNAM).

INVAP
www.greenpeace.org.au
www.greenpeace.org.au
www.greenpeace.org.au

Reacties