Apothekersassistente gaat hulp aan arme landen coördineren

17-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Agnes van Ardenne is een laatbloeier in de politiek. Als moeder en huisvrouw koos ze pas op haar 35e voor een politieke loopbaan. In 1988 werd ze gemeenteraadslid in Vlaardingen, en drie jaar later wethouder. Van 1988 tot 1992 was ze tevens voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad.

In 1994 kwam Van Ardenne in de Tweede Kamer. Een tijd lang was zij woordvoerster op Ontwikkelingssamenwerking. Dat leidde met name in de periode met Eveline Herfkens als minister tot heftige botsingen in de Tweede Kamer. Haar collega Gerda Verburg nam daarna het specialisme van haar over. Van Ardenne concentreerde zich op defensie, buitenlandse zaken en landbouw en visserij.

De nieuwe bewindsvrouw bekleedde tal van functies op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Van 1986 tot en met 1996 was zij lid van de CDA-werkgroep ontwikkelingssamenwerking. Ook was zij bestuurslid van Cordaid, destijds nog onder de naam Cebemo, en is zij secretaris van het dagelijks bestuur van Unicef Nederland.

Neo-liberale gedachtegoed

Of het beleid van Herfkens veel zal veranderen is de vraag. Zeker is wel dat onder de nummer 14 op de CDA-lijst het bedrijfsleven meer aan zijn trekken zal komen dan onder haar sociaal-democratische voorgangers, Pronk en Herfkens. Volgens Van Ardenne kan het bedrijfsleven juist een grote bijdrage leveren aan armoedebestrijding.

Mogelijk ook dat de CDA-er de selecte groep landen die onder Herfkens in aanmerking kwamen voor hulp, zal aanpassen. In een interview met de Volkskrant anderhalf jaar geleden liet ze weten dat steun aan Rwanda bijvoorbeeld haaks staat op de criteria van Herfkens over goed bestuur. Ook zei ze: 'Er dreigen landen buiten de boot te vallen die een grote achterstand hebben. De minister mikt te veel op de landen met de beste kansen, de lievelingen van de donoren. Dat is het neo-liberale gedachtegoed.'

Van Ardenne zal waarschijnlijk meer nadruk leggen op een Europees ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en minder op hulp via het Internationaal Monetair Fonds en andere internationale financiële instellingen. Die stellen volgens de nieuwe staatssecretaris lang niet altijd de belangen van de allerarmsten voorop.

Nu komt ze samen met ‘oudgediende’ en partijgenoot Jaap de Hoop Scheffer (54) te werken op de Apenrots, het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ad Bijma, directeur COS Nederland:

'COS Nederland toonde zich samen met andere ontwikkelingsorganisaties, in het kader van de campagne wereldburgers.nl, een groot voorstander van verhoging (bottom-line: handhaving) van het budget, een ministerspost voor O.S. en meer aandacht voor coherentie. De omvang is gehandhaafd (met aftrek van enige vervuiling), de minsterspost voor O.S. is vervallen en toename van coherentie in het beleid is nog maar een kwestie van afwachten. Wij accepteren de realiteit van vandaag en verwelkomen staatssecretaris Van Ardenne. Wij zeer zeer benieuwd naar haar nieuwe beleidsvoornemens. Een grondige kennis van de landbouwdossiers en buitenlandse zaken is een pré. COS Nederland gaat er van uit dat Van Ardenne oog heeft voor het belang van een breed maatschappelijk draagvlak voor O.S. Overal en op alle niveau's moet meer rekening worden gehouden met de belangen van mensen in ontwikkelingslanden. Om de groeiende tweedeling in de wereld en zelfs dreigenden uitsluiting van hele continenten (Afrika) een halt toe te roepen.
Over de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties daar een rol in kunnen spelen, en op welke wijze initiatieven ondersteund kunnen worden, wil COS Nederland graag met de staatsecretaris van gedachten wisselen.


Henny Helmich, directeur van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO):
‘Van Ardenne weet waar ze het over heeft, ze is een echte ministeriabele vakvrouw. Ik vind het daarom ook wel bijzonder dat ze als OS specialist ondanks het belang van coherentie van beleid deze positie op het niveau van staatssecretaris heeft geaccepteerd. Het CDA spreekt over het versterken van normen en waarden en heeft een sterke traditie van mondiale naastenliefde en rentmeesterschap, maar accepteert in haar nieuwe politiek de degradatie van de posten Ontwikkelingssamenwerking en Milieu. Ik ga ervan uit dat van Ardenne een ministeriabele uitstraling zal hebben en ik hoop dat de combinatie met specialist Jaap de Hoop Scheffer als minister van Buitenlandse Zaken een hoop goed maakt.'

Hans Kruijssen, directeur Cordaid:

‘Van Ardenne kent het maatschappelijke veld goed, ook in het buitenland. Op terreinen zoals de internationale financiële instellingen (Wereldbank, IMF) heeft ze minder ervaring. Ze zal moeten waarmaken dat een keuze voor een staatssecretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking niet slechter uitvalt dan een ministerspost.
Ik verwacht geen grote verandering van beleid. Herfkens kreeg op een breed terrein een Kamerbrede steun en je hebt bij ontwikkelingssamenwerking toch het meeste effect van je beleid als je het niet steeds drastisch omgooit. Hoewel ook Van Ardenne haar eigen profiel zal willen neerzetten, net zoals Eveline Herfkens het beleid van haar voorganger wilde ‘ontpronken’.
Van Ardenne heeft de eigenschap zich ingewikkelde zaken snel eigen te maken. Ze heeft een hoge mate van vasthoudendheid en dat zal ze zeker in het coherentiedebat nodig hebben. Ik hoop dat ze op dat terrein haar sporen gaat verdienen, al wordt dat een enorme kluif.’


Sylvia Borren, directeur Novib:
‘Het is prettig dat ze deskundige is, ze heeft al veel gedaan op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Ook goed dat de post door een vrouw en CDA-er wordt bemenst en dat op Buitenlandse Zaken ook een CDA-er komt. Nu ontwikkelingssamenwerking geen minister krijgt, is het van belang dat de drie-eenheid De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken, red.), Van Ardenne en vooral Balkenende zich sterk maken voor een coherent beleid. De hulp gaat wel door, maar ik ben bezorgd over de discussies in de

website van ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
CV, standpunten en agenda van Van Ardenne

Reacties