Annan vraagt Herfkens Millenniumdoelen te promoten

01-10-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

‘Herfkens heeft de laatste jaren haar buitengewoon leiderschap getoond door de millenniumdoelen op de mondiale ontwikkelingsagenda te krijgen,’ aldus Annan. De VN-baas zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de Nederlandse de boel weer wat kan ‘opzwepen’. Van basisorganisaties tot overheden moet er meer gebeuren om de millenniumdoelen te bereiken.

Herfkens is na Ruud Lubbers, hoge commissaris voor de vluchtelingen (UNHCR), en Jan Pronk, die speciaal afgezant van Annan was voor de Aardetop in Johannesburg, de derde Nederlander die een belangrijke VN-functie krijgt.

Annan waarschuwt dat de landen achterlopen in het behalen van de doelstellingen (in jargon Millennium Development Goals (MDGs)). Twee jaar geleden spraken de leiders van de wereld acht doelen af die vóór 2015 moeten zijn gehaald. Daaronder vallen de halvering van de armoede op de wereld, het tegengaan van HIV/aids en toegang tot het basisonderwijs voor alle kinderen.

4 Procent meer kinderen naar school

Volgens het rapport dat Annan eind deze week aan de Algemene Vergadering presenteert, is er wel enige vooruitgang, maar in de meeste landen gaat het proces te langzaam. Zo gaat nu 84 procent kinderen naar school (tien jaar geleden was dat 80 procent) en is 3 procent kinderen minder ondervoed. Het percentage mensen dat leeft van 1 dollar per dag, is in tien jaar tijd afgenomen van 29 naar 23.

Maar de regionale verschillen zijn nog te groot, vooral sub-Sahara Afrika loopt achter. Annan zegt ook dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt met de ‘bredere doelen’ uit de Millenniumverklaring, zoals mensenrechten, democratie, goed bestuur en de bestrijding van conflicten.

De campagne van de VN zal worden ondersteund door een initiatief voor meer onderzoek, het Millennium Project. Daarin zullen netwerken van studenten uit rijke en arme landen samenwerken met VN-experts om cijfermateriaal boven tafel te krijgen. Speciale landenstudies zullen de jaarlijkse voortgang van de millenniumdoelen boekstaven. Dat moet weer het debat en actie stimuleren.

Het VN-Ontwikkelingssprogramma UNDP zal de vooruitgang gaan controleren.

De VN hebben uitgerekend dat voor het behalen van de millenniumdoelen jaarlijks 50 miljard dollar extra nodig is. Eerder dit jaar besloten de Verenigde Staten 5 miljard dollar en de Europese Unie 7 miljard dollar per jaar extra opzij te leggen voor ontwikkelingshulp.

VN-website

Reacties