Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Nog minder dan duizend dagen te gaan voordat de Millenniumdoelen moeten zijn gerealiseerd. Liggen we op schema?

Als u dit op woensdag 24 april leest, resteren er nog 980 dagen om de Millenniumdoelen te realiseren. Zitten we op schema? Deels wel, deels niet. Beter: voor een klein deel wel maar de grootste uitdagingen liggen nog voor ons.

Het uitbannen van extreme armoede en honger (millenniumdoel 1) is het verst gerealiseerd, zo schrijft de Wereldbank in het zo juist gepresenteerde Global Monitoring Report 2013. Door de mooie macro-economische groeicijfers in ontwikkelingslanden hoeven steeds minder mensen met minder dan $ 1,25 per dag rond te komen. In 1990 gold dat nog voor 43,1 procent van de aardbewoners, in 2010 voor 20,6 procent – nog steeds leven er 1,2 miljard mensen in extreme armoede.

Naast armoede- en hongerbestrijding liggen de bevordering van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en het versterken van de positie van vrouwen (doel 3), en de bescherming van een duurzaam leefmilieu (doel 7) aardig op schema. Zeer problematisch zijn het uitbannen van kindersterfte (doel 4) en het verbeteren van gezondheidszorg van moeders (doel 5).

Het rapport legt per millenniumdoel en per regio uit hoever we zijn, en biedt daarmee een schat aan cijfers, trends en onderlinge verbanden – hoewel behoorlijk wat data niet actueel zijn. Desondanks staat er voldoende in om enkele uren te grasduinen, soms tussen hoop en verbazing.

Urbanisatie

Dit jaarrapport gaat specifiek in op de ontwikkeling van de stads- en plattelandsbewoning, en wat dat betekent voor millenniumdoelen – niet voor niks luidt de ondertitel Rural and Urban Dynamics and the Millenium Development Goals. Urbanisatie is goed voor het realiseren van deze doelen, want leven in steden biedt doorgaans meer kansen. Tegelijkertijd belanden de meeste nieuwe stadsbewoners in de slums, waar weinig reguliere banen zijn, en gezondheidszorg, scholing, watervoorziening en sanitair doorgaans slechter zijn. Dat remt het bereiken van de millenniumdoelen.

Op dit moment woont 76 procent van de armen op het platteland, zo becijferde de rapporteurs. Juist dáár zit de armoede: 11,6 procent van de stadsbevolking is arm, 22,7 procent van de wereldbevolking en 29,4 procent van de plattelandsbevolking. Tegelijk vindt verreweg de grootste bevolkingsgroei plaats in de steden: 96 procent van de toename van de bevolking in de ontwikkelingslanden komt op conto van steden.

Wie de ontwikkeling van de MDGs wil volgen, kan dat doen op Twitter, met de hashtags #trackingmdgs en #povertyisurbanizing

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief