Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De meeste ontwikkelingslanden halen hun doelen op het gebied van sanitatie niet. De armste landen blijven het meest achter, blijkt uit een rapport van de VN. De kloof tussen arm en rijk is groot: van wc's met achtergrondmuziek in rijke landen tot volledige afwezigheid van toiletten in arme landen. 

Het rapport van het VN-kinderfonds Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat één op de drie mensen, of 2,4 miljard mensen wereldwijd, het nog steeds moet stellen zonder goede sanitaire voorzieningen. Van hen doen 946 miljoen mensen hun behoefte in het open veld.

"Wat de cijfers in feite laten zien, is de noodzaak om iets te doen aan ongelijkheid, willen we duurzame vooruitgang bereiken", zegt Sanjay Wijesekera, hoofd water-, sanitatie-, en hygiëneprogramma's bij Unicef. Landen die al relatief welvarend zijn, boeken namelijk het snelst vooruitgang.

Spectaculair
Vorderingen op het gebied van sanitatie worden gehinderd door een gebrek aan investeringen in informatievoorziening en betaalbare producten voor armen, en de sociale normen die ontlasten in het open veld accepteren of zelfs aanmoedigen.
Hoewel 2,1 miljard mensen sinds 1990 toegang kregen tot verbeterde sanitaire voorzieningen, zijn dat bijna 700 miljoen mensen te weinig om het millenniumdoel (MDG) te halen. Toch heeft de wereld een "spectaculaire vooruitgang" geboekt op het gebied van water, zegt Jeffrey O'Malley, directeur bij de Onderzoeks- en Beleidsafdeling van Unicef.

In 2015 gebruikte 91 procent van de wereldbevolking een betrouwbare drinkwaterbron, zoals leidingwater, een boorput of gezuiverd oppervlaktewater. In 1990 was dat nog 76 procent. Het aantal mensen zonder toegang is nu 663 miljoen, bijna 100 miljoen minder dan de schatting van vorig jaar. Voor het eerst is het aantal mensen onder 700 miljoen gedaald.

Hiaten
De millenniumdoelen lopen aan het einde van dit jaar af. Op het gebied van water is de doelstelling gehaald, maar met grote hiaten, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara. Maar op het gebied van sanitatie zijn de vorderingen erg traag. Als ze in het huidige tempo doorgaan, duurt het nog 300 jaar voordat iedereen in Afrika ten zuiden van de Sahara toegang heeft tot een goed toilet, staat in het rapport.

Tim Brewer, beleidsanalist bij WaterAid in Londen, zegt dat de millenniumdoelstelling op het gebied van water grotendeels gehaald is omdat die het gemakkelijkst te bereiken was."De armsten blijven nog vaak achter. Wat we moeten doen in de de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waar nu over onderhandeld wordt, is vastleggen dat vooruitgang bij de armsten prioriteit krijgt."

"We moeten niet opnieuw in een situatie komen waarin het lijkt dat we succes boeken, omdat de situatie verbetert voor de relatief rijken, terwijl miljoenen mensen nog ziek worden van vies water of een omgeving die vervuild is met ontlasting", zegt hij.

Muziek
In sommige rijke landen zijn de voorzieningen dan weer veel beter dan nodig, stellen de rapporten. Er speelt achtergrondmuziek, toiletten worden automatisch doorgespoeld en in sommige gevallen kan de bezoeker schilderachtige uitzichten bewonderen. In ontwikkelingslanden doen miljoenen mensen hun behoeften in het open veld of bij spoorweglijnen.

"Ik denk dat het mogelijk is om voor 2030 sanitaire voorzieningen voor iedereen te hebben, maar alleen als we ons vanaf nu in de eerste plaats op de armsten en kwetsbaarsten richten", zegt Wijesekera van Unicef. "We moeten niet wachten tot de rijkere landen eerst toegang krijgen, zoals historisch gezien het geval was."

Sanitatie kan het beste aangepakt worden door te investeren in mensen en systemen op plaatselijke niveau, en zo het gedrag te veranderen, zegt hij. De private sector moet betrokken worden bij het leveren van betaalbare en kwalitatief goede voorzieningen voor de armen. Landen moeten hierin zelf de leiding nemen, en donoren, internationale organisaties en de private sector hebben allen een rol op het gebied van financiering en expertise.

 

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief