Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De SDG's, wellicht zeventien of meer, vervangen de acht millenniumdoelen waarvan de deadline eind 2015 afloopt. Ze moeten inspelen op de tekortkomingen van de MDG's en zullen een integraal onderdeel gaan vormen van de ontwikkelingsagenda van de VN na 2015, die onder meer gericht is op het uitroeien van honger en extreme armoede in de wereld.

Onvoldoende
Volgens Jens Martens, directeur van het Global Policy Forum, is de huidige lijst van voorgestelde doelen geen adequaat antwoord op de wereldwijde sociale, economische en milieucrisis en de noodzaak tot fundamentele verandering. De voorgestelde SDG-lijst, zegt hij, is een mix van gerecycleerde oude verplichtingen en vaag geformuleerde nieuwe (zoals doel 1a: 'het zeker stellen van aanzienlijke mobilisatie van middelen uit verschillende bronnen om zo met adequate en voorspelbare middelen programma's en beleid te implementeren om een einde te maken aan armoede in al zijn dimensies').

Alle landen
Volgens sommige ontwikkelingsexperts hebben de rijke landen gefaald in het bereiken van millenniumdoel 8, dat oproept tot een "wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling" tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. "De SDG's moeten niet een aantal doelen zijn waar alleen ontwikkelingslanden aan werken als een soort conditionaliteit of nieuwe verplichting", zegt het South Centre in Genève.

Het Rio+20 slotdocument, dat is aangenomen tijdens een internationale conferentie in Brazilië in 2012, zegt specifiek dat de nieuwe doelen "universeel en toepasbaar op alle landen" moeten zijn, inclusief rijke landen. Tot de zeventien nieuwe doelen behoren onder meer een einde aan armoede en honger, gezondheid, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid en het verminderen van ongelijkheid. Ook duurzaam gebruik van water en sanitatie, energie voor iedereen, productief werk, industrialisatie, bescherming van ecosystemen en het versterken van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling staan op de lijst.

Nog niet definitief
De werkgroep die de nieuwe doelen formuleert, houdt deze week de dertiende – en wellicht laatste – ronde besprekingen. Daarna wordt in augustus een rapport ingediend bij de Algemene Vergadering van de VN. De definitieve doelen worden in september 2015 goedgekeurd door wereldleiders. Tot die tijd, zegt een hoge VN-functionaris, "kan er nog van alles geschrapt en toegevoegd" worden.

Oneerlijke handel
Martens van Global Policy Forum zegt dat regeringen niet de fout van millenniumdoel 8 over "wereldwijd partnerschap" moeten herhalen. Die doelstelling was zo vaag geformuleerd dat er geen enkele verplichting voor de rijke landen uit voortvloeide. "In plaats daarvan hebben we meetbare doelen voor de rijke landen nodig", zegt hij.

Hij wijst erop dat de ontwikkelingsagenda na 2015 zich moet richten op het aanpakken van structurele hindernissen en politieke barrières die de realisatie van de MDG's hebben verhinderd. Het gaat dan onder meer om oneerlijke handel en investeringsregels (zoals de Investeerder-staatarbitrage, ISDS) en de problemen met belastingontduiking en – ontwijking door transnationale ondernemingen en rijke individuen. "Waarom niet een doel formuleren om alle belastingparadijzen op te heffen voor 2020?", zegt Martens.

Nieuwe ontwikkelingsdoelen
Activisten uitten eerder stevige kritiek op het feit dat water en sanitatie in de MDG's geen opzichzelfstaand doel was, maar een secundair doel geformuleerd onder millenniumdoel 7: Milieuduurzaamheid. "Wij vinden dat water en sanitatie een apart doel moet zijn voor de ontwikkelingsagenda na 2015", zegt Nadya Kassam, hoofd campagnes bij WaterAid in Londen. "Op grond van wat we tot nu toe gezien hebben, heb ik goede hoop dat dat gaat gebeuren."

Volgens Kassam is het ondenkbaar dat water, sanitatie en hygiëne niet worden opgenomen in de nieuwe ontwikkelingsdoelen, omdat ze essentieel zijn voor een goede gezondheid, onderwijs en economische groei. Martens vindt het een goed teken dat de voorgestelde SDG's ook het doel tot het verminderen van de ongelijkheid in en tussen landen bevatten. "Het is van groot belang dat dit doel niet in de eindfase van de onderhandelingen verloren gaat", zegt hij.

Reporters Without Borders (RWB) gaf maandag een verklaring uit waarin gewezen wordt op "een verhitte discussie" met Rusland, Cuba en China over een voorgesteld SDG over media en informatie. De bescherming van het recht op informatie zou afgezwakt kunnen worden, helemaal kunnen verdwijnen, of vervangen worden voor een vagere referentie als vrijheid van expressie, stelt RWB.

Beeld: Verenigde Naties

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief