Amsterdam gaat illegalen helpen

10-12-2012
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De gemeente Amsterdam gaat het illegalen makkelijker maken de benodigde papieren te verkrijgen om te mogen blijven.

In het kader van de 'Dag van de Mensenrechten', lanceert wethouder Maarten van Poelgeest vandaag de website 'Paspoort van Amsterdam, basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning'.  'Paspoort van Amsterdam' beschrijft de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning en geeft adressen in Amsterdam waar ze terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning.

Volgens de website geeft het Paspoort van Amsterdam "informatie over het recht op medische zorg, juridische bijstand, onderwijs, opvang, werk en bescherming tegen mensenhandel. De dreigende strafbaarstelling van illegaliteit, zorgt ervoor dat mensen zonder verblijfsvergunning minder om hulp durven te vragen. En instanties moeilijker hulp geven."

Drie organisaties hebben het initiatief genomen deze website te ontwikkelen: Het Wereldhuis, Dokters van de Wereld en Steunpunt Vluchtelingen. Als hulporganisaties voor ongedocumenteerden worden zij dagelijks geconfronteerd met de aangescherpte wet- en regelgeving, vermeldt de website.

Reacties