Amnesty: ‘Vrouwen vaak slachtoffer van marteling’

06-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/OneWorld

Het Salvadoraans meisje met het initiaal G werd door haar ouders op haar vijftiende aan een buurman verkocht. Dat was in ruil voor hulp bij het afbetalen van een hypotheek op hun boerderij. Haar man sloeg en verkrachtte haar voortdurend, haar verwondingen waren dermate ernstig dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De politie zei dat ze haar niet kon helpen omdat het om een privé probleem ging.

Vrouwen zijn niet vaker slachtoffer van martelpraktijken dan mannen, maar ze worden wel slachtoffer van ‘mensenrechtenschendingen die hen in hun vrouwzijn treffen’, aldus de organisatie. De politie onderneemt bovendien vaak niets.

Vrouwen lopen tegen een muur van onverschilligheid op en stuiten ook bij rechtbanken op vooroordelen. In sommige landen kunnen ze niet eens in eigen persoon naar de rechter stappen. Hun belangen worden ‘behartigd’ door mannelijke familieleden.

De organisatie noemt diverse situaties waarin vrouwen doelbewust aan geweld worden onderworpen. Vaak gebeurt het gewoon thuis, zonder dat regeringen zich daar om bekommeren. Amnesty onderstreept dat de huiselijke sfeer wel degelijk onder de verantwoordelijkheid van de overheid kan vallen en niet alleen maar een privé-zaak is.

Volgens de Wereldbank is wereldwijd tenminste één op de vijf vrouwen slachtoffer geweest van huiselijk geweld. In India is meer dan 40 procent van de vrouwen ooit geslagen, geschopt of seksueel misbruikt binnenshuis. In Kenia stierven in 1998 en 1999 zeker zestig vrouwen door huiselijk geweld. Ook de Verenigde Staten worden genoemd. Daar wordt ‘elke vijftien seconden’ een vrouw mishandeld.

Ook in de gevangenis vallen vrouwen vaak ten prooi aan marteling, seksueel misbruik of andere vormen van geweld. Landen die Amnesty met name noemt zijn de VS, China en Turkije. Uit dat laatste land krijgt Amnesty geregeld berichten over elektroshocks.

De mensenrechtenorganisatie hekelt verder de zogeheten eremoorden, waarbij vrouwen worden gedood omdat ze de familie of gemeenschap te schande zouden hebben gebracht. Soms is er niet veel nodig om een vrouw om die reden te doden. Een praatje met de buurman of een beschuldiging van overspel kan voldoende zijn, aldus Amnesty.

Het rapport van Amnesty International geeft een aantal aanbevelingen aan regeringen:

  • een openbare veroordeling van geweld tegen vrouwen;
  • het strafrechtelijk vervolgbaar maken van geweld tegen vrouwen;
  • het serieus onderzoeken van klachten die vrouwen indienen en
  • berechting en bestraffing van daders van geweld en marteling.
Het rapport maakt deel uit van de wereldwijde Amnesty-campagne 'Help martelen voorkomen. Genezen doet het nooit meer'. Het roept regeringen op om vrouwen en meisjes te beschermen tegen marteling.

Amnesty Nederland

Reacties