Amnesty: ‘Toegang tot gevangenissen voorkomt martelen’

19-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Amnesty publiceerde woensdag het onderzoeksrapport ’Take a step to stamp out torture’. Het is het begin van de derde internationale campagne tegen martelen sinds de oprichting van de organisatie in 1961.

De mensenrechtenorganisatie wil dat Nederland zich binnen de Europese Unie hard maakt voor een actief beleid tegen martelen. ‘De EU zou het voortouw moeten nemen bij het instellen van een team van VN-inspecteurs voor gevangenissen. De beste preventie van martelen is toegang tot gevangenen,’ zegt Hans Abma, voorzitter van Amnesty Nederland. ‘De Nederlandse mensenrechtenambassadeur zou zich hier op kunnen concentreren.’

Amnesty bood het rapport aan aan de Nederlandse mensenrechtenambassadeur, mevrouw Jones-Bos, die eind vorig jaar is benoemd. Zij onderhoudt namens de minister van Buitenlandse Zaken contact met alle organisaties die zich bekommeren om mensenrechten in binnen- en buitenland. Zij kan op verzoek van de minister of op eigen initiatief schendingen van mensenrechten onderzoeken.

Amnesty wil dat de EU niet alleen over de grenzen kijkt. Het moet marteling in de eigen landen bestrijden. En via de onderhandelingen over toetreding ook marteling in de toekomstige Oosteuropese lidstaten tegengaan.

Ondanks de vele internationale verdragen blijft martelen een wereldwijd probleem. De laatste drie jaar zijn in ruim tachtig landen mensen overleden aan de gevolgen van marteling.

Martelen of het uiterst slecht behandelen van gevangenen - verdacht of reeds veroordeeld - door overheidsfunctionarissen komt voor in ruim 150 landen. In meer dan zeventig landen is het een regelmatig verschijnsel.

Raciaal gemotiveerd martelen
In ruim 140 landen zijn de folteraars leden van een of ander politiekorps. De slachtoffers zijn vaak afkomstig uit armere of gemarginaliseerde sociale groepen van een samenleving, stelt Amnesty.

‘Nog pijnlijker dan deze cijfers en gegevens is dat martelen uitgebannen kan worden, maar dat dit niet gebeurt,’ stelt Amnesty-voorzitter Abma.

Het VN-verdrag tegen martelen is door ruim 120 landen geratificeerd, maar in de praktijk worden folteraars zelden bestraft. Volgens dit verdrag zijn overheden verantwoordelijk voor het voorkomen en bestraffen van martelingen, zelfs in de privésfeer.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat een patroon van raciaal gemotiveerd martelen over ter wereld voorkomt. Het blijkt makkelijker iemand pijn te doen die als minderwaardig wordt gezien: bijvoorbeeld personen uit achtergestelde sociale, etnische of politieke groepen.

Veel slachtoffers van politiegeweld in de Verenigde Staten of Europa zijn volgens Amnesty zwart of afkomstig uit minderheidsgroepen.

Verontrustend vindt Amnesty verder het feit dat het martelen van vrouwen en kinderen in ruim vijftig landen voorkomt.

Amnesty Nederland roept Nederlanders op potentiële slachtoffers via bliksemacties te helpen onder het motto ‘Help martelen voorkomen; genezen doet ’t nooit meer’.

Speciale campagne-pagina tegen martelen
Homepage Amnesty Nederland

Reacties