Amnesty: ‘Door Irak worden veel conflicten vergeten’

28-05-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/OneWorld

Elk jaar publiceert Amnesty een lijst van landen waar de mensenrechten worden geschonden. Door een verhoogde aandacht voor de oorlog in Irak en het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen, dreigen problemen in andere landen 'vergeten' te worden. Crises in landen als Ivoorkust, Colombia, Burundi en Tsjetsjenië eisen een hoge tol aan mensenlevens, maar worden door politiek en media te vaak onderbelicht, aldus het rapport.

Bijzondere aandacht besteedt Amnesty dit jaar aan de strijd tegen het terrorisme. Volgens de organisatie leidt de verscherpte internationale controle tot een stijgend aantal geweigerde asielzoekers en een groeiende kloof tussen geloofsgemeenschappen. Op verdenking van terrorisme worden mensen gearresteerd en krijgsgevangenen vastgehouden zonder vorm van proces.

Schendingen in 152 landen

Dit jaar werden illegale executies in 42 landen gerapporteerd, verdwijningen in 33 landen evenals marteling en mishandeling in 106 landen. In 61 landen zijn doodvonnissen uitgesproken, waarvan 28 landen het afgelopen jaar ook daadwerkelijk tot executies zijn overgegaan. In totaal beschrijft Amnesty schendingen in 152 landen.

Een aantal West-Europese landen staat op de lijst, waaronder Spanje, Italië, België en Frankrijk. Vooral politiegeweld, racisme en de slechte behandeling van asielzoekers stelt Amnesty in deze landen aan de kaak. Nederland wordt niet genoemd.

Er is ook positief nieuws. Zo zijn er in Liberia en Rusland journalisten vrijgelaten en mocht in China de oprichter van de verboden Democratische Partij zijn cel verlaten. Verder juicht Amnesty de start van het Internationale Strafhof en het tot stand komen van het Speciale Hof voor Sierra Leone toe.

Amnesty International
Amnesty Nederland

Reacties