Amerikaans bedrijfsleven: ´Armoedebestrijding helpt tegen terrorisme´

28-01-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

´Armoede bestrijden is een zaak van economische en nationale veiligheid,´ zegt Bill Gates senior, topman van de Bill en Melinda Gates-stichting en vader van Bill ´Microsoft´ Gates. De stichting is met een vermogen van 26 miljard dollar de grootste particuliere hulporganisatie ter wereld.

Gates legt de nadruk op de humanitaire kant van het initiatief. Maar volgens mede-initiatiefnemer Dan Evans, een gematigde Republikein en voormalige gouverneur van de deelstaat Washington, is ´het wegwerken van de extreme armoede de meest efficiënte manier om de grootste gevaren aan te pakken die de VS en de wereld bedreigen, van aids tot terrorisme, van de aftakeling van het milieu tot regionale instabiliteit.´

Voor de zwaargewichten die het initiatief dragen, gaan veel deuren in Washington open. Ze bespreken hun voorstellen met nationaal veiligheidsadviseur Condoleezza Rice, met andere topmedewerkers van de president en met invloedrijke parlementsleden.

Bush: Terrorisme geen oorzaak van armoede

De ideeën vallen in het Witte Huis niet meteen in goede aarde. De regering heeft de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking weliswaar opgetrokken, maar de VS blijven in relatieve termen ver achter bij de overige industrielanden. Ook wordt veel geld gestuurd naar rijkere ontwikkelingslanden.

De extra uitgaven voor binnenlandse veiligheid, de militaire campagnes in Afghanistan en Irak en een reeks belastingverlagingen hebben de VS bovendien opgezadeld met een begrotingstekort dat dit jaar ongeveer 477 miljard dollar zal bedragen.

De regering-Bush blijft volhouden dat terrorisme geen gevolg is van armoede. Volgens de Amerikaanse regering komen de meeste terroristen uit de middenklasse en handelen ze uit een gevoel van vernedering en frustratie dat het beste kan worden aangepakt door de landen waar ze leven aan te zetten tot democratisering en economische liberalisering.

Vier pijlers

De ondertekenaars van het Initiatief van Seattle verwerpen die analyse niet, maar stellen dat landen waar de armoede groot is, terroristen vaak een ideale omgeving bieden om medewerkers te rekruteren en aanslagen voor te bereiden.

De initiatiefnemers vinden dat een goede strategie voor armoedebestrijding op vier pijlers moet rusten: investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en arbeidskansen; het aanmoedigen van goed bestuur; het wegwerken van internationale handelsbelemmeringen voor arme landen en het aanmoedigen van samenwerking tussen openbare instellingen en privé-bedrijven. Onontbeerlijk zijn verder politieke wil, een multilaterale aanpak en meer ontwikkelingshulp.

De zakenwereld in Seattle - de stad van Boeing en Microsoft - is erg internationaal gericht en relatief progressief. Het ‘Initiatief van Seattle’ zoekt samenwerking met zakenmensen en burgerorganisaties uit andere steden om de voorstellen kracht bij te zetten.

color=red>

Peter Ybeles Smit:
"Ja, ik denk wel dat er een indirect verband is tussen terrorisme en (extreme) armoede. Mensen die in (extreme) armoede leven, hebben niets meer te verliezen, en zijn vatbaarder voor mensen met een radicale ideologie. Tegelijk geldt dat het kader van die terroristische organisaties gewoonlijk bestaat uit mensen uit de middenklasse, die een radicale ideologie zijn gaan aanhangen terwijl ze het vaak niet zo slecht hebben als de armsten. Wel leven deze mensen vaker op de breuken van culturen, en worden ze geconfronteerd met de botsing tussen individuele aspiraties en falend, vaak onderdrukkend, regeringsbeleid. En ook dat leidt tot radicale ideologieën. Goed of slecht bestuur is daarmee de derde factor die meeweegt bij mensen of ze tot terroristische acties over gaan.
Dat Bush dat niet wil erkennen, verbaast me niet. In de eerste plaats is de man verpletterend dom. Het verbijstert me iedere keer dat de meerderheid van de Amerikanen die kiezen zo verpletterend dom is dat ze zo'n levensgevaarlijke onbenul tot president hebben gekozen. Maar ja, van een volk dat een dementerende ex-acteur uit slechte b-films tot president kiest, kun je eigenlijk ook niets anders dan stuitende domheid en onbenul verwachten.
Ten tweede zou erkenning van de relatie tussen extreme armoede en terrorisme noodzakelijkerwijs vraagtekens zetten bij het keiharde egoïsme van de rijken, waarvan de Republikeinen in de VS de meest uitgesproken exponent zijn. Republikeinen wapperen daarbij wel met de Bijbel, maar de enige reële conclusie is steeds weer dat ze maar een god vereren, en dat is de dollar, en dat ze de samenleving maar op een manier willen structureren, namelijk volgens het tot in zijn uiterste consequenties doorgevoerde egoïsme van de rijken.
Het zijn diezelfde rijken die door de macht van hun geld echte veranderingen ten goede in de Amerikaanse samenleving consequent en structureel blokkeren."

Website Seattle Initiative for Global Development
Meer over het Seattle Initiatief

Reacties