‘Amazoneregenwoud draagt bij aan broeikaseffect’

03-12-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens Amerikaanse en Braziliaanse wetenschappers is waarschijnlijk bij eerdere studies het absorptievermogen van het woud overdreven. Bomen nemen immers CO2 op en gaan zo het broeikaseffect tegen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van São Paulo, het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek en de Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Gedurende drie jaar hebben zij de uitstoot en absorptie van CO2-gassen gemeten in het Tapajos-bos in Para, Noord-Brazilië.

Regentijd

De onderzoekers concludeerden dat de uitstoot van CO2-gassen toeneemt in de regentijd. Door ontbinding van bladeren, als gevolg van de hoge vochtigheidsgraad, komt CO2 vrij. Wetenschappers gingen er tot nu toe vanuit dat CO2-uitstoot alleen toenam in de droge seizoenen.

Het Kyoto-protocol probeert het broeikaseffect terug te dringen. In dit klimaatverdrag hebben landen afspraken gemaakt over het afremmen van de ontbossing en het stimuleren van de aanplant van nieuwe bossen. Sommige milieugroepen maakten eerder bezwaar tegen een al te optimistische aanname dat bossen belangrijk bijdragen aan het tegengaan van het broeikaseffect.

Het voortbestaan van het Kyoto-protocol staat op het spel omdat Rusland dinsdag heeft aangegeven het klimaatverdrag in zijn huidige vorm niet te zullen ondertekenen omdat het niet goed is voor de economie van het land. Zonder een handtekening van Rusland kan het akkoord niet worden uitgevoerd.

Ralph Vergeer, ex medewerker Milieu Educatie Centrum Eindhoven:
"Het zelfherstellende vermogen van de natuur is groot, dat is mooi. Toch hebben we gaten in de ozonlaag. Hoe kan dat? Elke luchtlaag heeft zijn chemische proces. Zou het zo zijn dat de vervuiling die in de hogere luchtlagen de veroorzaker is van de specifieke ozonlaagproblemen? We injecteren daar CO2-gas met vliegtuigen en er is geen natuur aanwezig om dit om te zetten. De luchtlagen staan, voorzover ik dat begrepen heb, niet met elkaar in verbinding, en allerlei stoffen worden omgezet in andere stoffen. Ozon die op het aardoppervlak ontstaat wordt halverwege omgezet in ammoniak, dus dat bereikt de ozonlaag niet. Dat repareert dus niet. Wellicht is het ook zo dat CO2 in hogere luchtlagen niet wordt omgezet in minder schadelijke substantie.
Als ik heel negatief denk, dan zou het nadruk vestigen op ontbossing wel eens een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn om de vliegtuigindustrie te ontzien."

Hans Hesseling schrijft:
Nu Rusland ineens het verdrag niet wil ondertekenen wordt de 'schuld' van de eventuele dood van het contract bij Poetin c.s. gelegd. Ik meen dat eerder al de VS weigerden te tekenen. Dat was van veel meer belang dan Rusland.
Als de VS zich wat meer voor het werkelijke belang van de rest van de wereld zouden inspannen en wat minder alleen hun eigen 'visie' zouden verkopen, zou het er wellicht wat rooskleuriger op de aardbol uitzien. Dan zouden de VS in het geval van het Kyoto-verdrag ook recht van spreken hebben. Kijk maar eens naar de 'eisen' die de VS stellen ten aanzien van de Russen in Georgië!

Zelf bemoeien ze zich overal in de wereld op nogal agressieve wijze met hun invulling van de mensenrechten, maar als een andere mogendheid hetzelfde doet, stellen ze zich ineens dreigend op. De veelgeprezen democratie van de VS is ver te zoeken, althans een mondiale democratie. Het lijkt meer op een dictatuur van het kapitalisme!
Het is helaas vechten tegen de bierkaai tegen het machtigste land van de wereld, waar onze huidige machthebbers als lemmingen achteraan lopen.

Gie Swinnen, ex-leraar tuinbouw uit Zemst, België:
"Ook bij ons worden er studies uitgevoerd. Aan de Gentse universiteit is er enkele jaren een zeer grondige studie uitgevoerd van de opname en uitstoot van de bomen in verband met CO2. Het algemeen besluit was dat vooral loofbomen veel CO2 opnemen en meer dan zij uitstoten. Het bos moet dan wel minstens dertig jaar oud zijn. Dit wil zeggen dat de meeste populierenaanplantingen niet in aanmerking komen en het juist de oude bossen zijn, oerbossen, die wel CO2 vastzetten voor vele jaren.

Het lijkt me toch verwonderlijk dat studies uitgevoerd aan Amerikaanse universiteiten dikwijls het tegengestelde aantonen van wat in Europa, Engeland incluis, geconcludeerd wordt. Denk maar aan de impakt van ggo's [genetisch gemodificeerde organismen, red].
Vandaag nog las ik in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift, komende van een eminent prof. dat de ggo's volledig veilig zijn en de wetenschap op eventuele problemen wel een oplosing zullen vinden. De tegenstanders werden afgedaan als beroepsagitatoren die niet eens weten wat wetenschap is.
Zulke uitspraken zetten de waarde van de Amerikaanse universiteiten toch op de helling. Zou de sponsering daar iets voor tussen zitten????
Wij weten toch dat er bij de tegenstanders ook eminente wetenschappers zitten!!!! Ook dat "misschien" kun je toch moeilijk wetenschappelijk noemen.
Als eenvoudig kennertje blijf ik er toch bij: geef het voordeel aan de twijfel i.v.m. CO2, GGO'S.......... Het CO2 gehalte mondiaal is al eeuwen ongeveer stabiel gebleven en toen waren er toch veel meer bossen, ook in Europa.
Met hoeveel procent is de oppervlakte aan bossen gedaald de laatste honderd jaar en met hoeveel is het CO2 gehalte gestegen. Wa

Welk land moet aan welke doelstelling voldoen in het Kyoto protocol?
Kyoto protocol thermometer
Kyoto protocol thermometer

Reacties