‘Als we zo doorgaan, komt onze voedselvoorziening in gevaar’

01-04-2005
Door: Marjolein Ekkelboom
Bron: OneWorld

De conclusies van het rapport zijn niet nieuw of waren de uitkomsten verontrustender dan verwacht?
Een heleboel zaken wisten we al. Wat nieuw is aan dit rapport is de relatie die we gelegd hebben tussen ecosystemen en het menselijk welzijn. De voedselproductie is enorm gestegen. Daardoor is het welzijn van de mens verbeterd. Maar die positieve ontwikkeling gaat ten koste van diverse ecosystemen. Als we zo doorgaan verdwijnen er ecosystemen die juist voor onze voedselvoorziening van belang zijn.

Ooit was de slogan een beter milieu begint bij jezelf, wat kan ik doen?
Die slogan staat nog steeds. Je kunt bijvoorbeeld kijken wat je ecologische voetafdruk is die je op deze aardbol zet. Minder energie gebruiken helpt altijd. Van belang is dat je weet waar de producten vandaan komen die je gebruikt.

Neem vlees. In Nederland worden de dieren gevoederd met producten uit Zuidoost Azië en Brazilië zoals soja en maniok. Het verbouwen van deze producten gaat vaak ten koste van de bossen in die gebieden. Als iedereen minder vlees eet, wordt de vraag naar soja en maniok minder en zal ontbossing minder plaatshebben.rikleemans

Ik kan minder energie of water gebruiken, maar wordt die moeite niet teniet gedaan als een half miljard Chinezen de wc doortrekken?
Wij Nederlanders gebruiken per persoon nog altijd tien keer meer energie dan een Chinees. Dus er is voor hen nog ruimte om te groeien. Dat recht hebben zij ook. Maar wij moeten ons op een meer duurzame wijze ontwikkelen. Als wij daarvoor technische oplossingen hebben, moeten we die delen met China maar ook met India en Brazilië. En andersom natuurlijk. Wij kunnen ook van hen leren.

Overbevissing wordt als probleem genoemd. Stoppen met vissen betekent dat heel veel mensen hun inkomen verliezen. Willen we dat?
Dat is een heel kortzichtige manier van redeneren. Als vissers op deze manier doorgaan de zeeën blijven leegvissen, valt er over tien jaar niets meer te vissen. Het is nu eenmaal een feit dat de kabeljauwstand dramatisch laag is door overbevissing. Dat gaat ook gebeuren met de soorten waarop nu meer wordt gevist als vervanging voor de kabeljauw.

Het Wereld Natuur Fonds gaf een tijdje terug nogal af op het eten van bushmeat in Afrikaanse landen. Maar dit heeft een oorzaak. Doordat Europese vissers voor de kust van Afrika de zee leeg vissen, is op de lokale markten geen vis meer te krijgen. Mensen willen toch vlees eten en gaan daarom op zoek naar een alternatief. Ze trekken de bossen in om daar op - vaak beschermde - dieren te jagen.

Denkt u dat het mogelijk is om het economisch belang ondergeschikt te maken aan het milieu?
De ene helft van de wetenschappers die aan dit onderzoek meewerkten was econoom, de andere helft ecoloog. Door de waarde van ecosystemen in geld uit te drukken kun je ook berekenen wat het kost om een vernietigd systeem te vervangen. Als de economische waardering van het milieu zichtbaar wordt, zien bedrijven en regeringen het belang van behoud ineens veel duidelijker.

En worden we ons bewust van de grensoverschrijdende gevolgen van ons gedrag..
Dit vraagt om internationale samenwerking op zeer grote schaal. Iedereen is hierbij betrokken. Als door het gebruik van kunstmest een koraalrif verdwijnt, raakt dat de visser, de toerist, de regering, noem maar op. Iedereen moet zich bewust worden dat overexploitatie van de ecosystemen grote grensoverschrijdende gevolgen heeft. Iedereen moet dan ook zijn duurzame steentje bijdragen.

 

Reacties