Agriterra verzorgt geslaagde workshop tijdens Wereldvoedseldag

20-10-2003
Door: OneWorld Redactie

Het centrale programma begon om 14.00 uur met een inleiding door minister Agnes van Ardenne met haar visie op het thema Hongersnood. Vanaf 16.00 uur vonden er in verschillende zalen workshops plaats. Agriterra verzorgde een workshop met cases uit de praktijk om te laten zien wat de producenten en hun organisaties kunnen bijdragen aan het bestrijden van honger.

Laat de boeren zélf spreken Agriterra wil met haar workshop de meningsvorming stimuleren over het belang van plattelandsledenorganisaties voor voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling wereldwijd. In een context waarbij vooral óver boeren en niet mét boeren wordt gediscussieerd over landbouw en voedselzekerheid, liet Agriterra de producenten voor zichzelf spreken. Juist als het gaat over honger, is het wenselijk de boeren die wereldwijd zaaien, verbouwen en oogsten aan het woord te laten. Sprekers waren Eduardo Buzzi van de boerenbond FAA uit Argentinië, Bassiak Dao, secretaris generaal van de boerenbond FEPA-B uit Burkina Faso en Willy Schutte van de NLTO. Onder leiding van Pieter Helffrich van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, presenteerde de drie sprekers ieder een duidelijke case uit de praktijk om te laten zien wat plattelandsledenorganisaties kunnen bijdragen aan het bestrijden van honger. Het publiek, waarvan er veel voor deze workshop hadden gekozen, liet zich niet onbetuigd, wat bleek uit de vele soms kritische vragen, die overigens met deskundigheid door de sprekers werden beantwoord.

Agriterra

Reacties