Afrikanen kruipen massaal onder klamboe

04-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Dat blijkt uit het 'Wereld Malaria rapport 2005' dat dinsdag is gepresenteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. Dit rapport geeft voor het eerst een overzicht van alle inspanningen die worden gedaan om malaria terug te dringen.

Jaarlijks sterft een miljoen mensen aan de gevolgen van de infectieziekte, vooral kinderen. In 2000 spraken wereldleiders af dat de bestrijding van HIV/aids, malaria en andere ziekten één van de millenniumdoelen zou zijn, doelen die de wereldgemeenschap voor 2015 wil halen.

In het rapport Investeren in ontwikkeling, een praktisch plan om de millenniumdoelen te halen bombardeert auteur Jeffrey Sachs het uitdelen van muskietennetten tot 'Quick Win', ofwel een redelijk eenvoudige maatregel waarmee snel resultaat valt te behalen in de strijd tegen malaria.

Veel landen hebben de afgelopen jaren de strijd tegen malaria opgevoerd. Het resultaat hiervan is volgens het rapport nog niet te meten. WHO en Unicef verwachten dat over drie jaar het resultaat van de verschillende campagnes zichtbaar zal worden.

Afrika

In Afrika is de afgelopen drie jaar de uitgifte van muskietennetten vertienvoudigd. Na een intensieve campagne in 2003 slaapt in Zambia 80 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar onder een net. Eenzelfde campagne in Togo heeft ervoor gezorgd dat in plaats van acht procent nu 62 procent van de huishoudens een muskietennet bezit.

In Senegal worden de muskietennetten verspreid door vrijwilligers die voor de regering werken. Volgens de WHO proberen deze vrijwilligers de meest afgelegen gebieden te bereiken om netten uit te delen aan kinderen en zwangere vrouwen. Daarnaast geven de vrijwilligers voorlichting over het voorkomen en behandelen van de ziekte.

De regering van Malawi heeft de muskietennetten zwaar gesubsidieerd waardoor ze in kraamklinieken en kinderziekenhuizen konden worden uitgedeeld. Ook maatschappelijk werkers deelden de netten uit en veel handelaren boden ze te koop aan. Malawi heeft hierdoor een van de grootste distributienetwerken in Afrika voor de netten.

Volgens het rapport kan bij goed gebruik van de netten 90 procent van de besmettingen worden voorkomen en zal de kindersterfte door malaria met één vijfde afnemen. Daarnaast zullen door intensieve controles, snellere diagnoses, betere medicijnen en het trainen van vrijwilligers het aantal malaria gevallen dalen. Maar het rapport wijst er ook op dat effectiviteit van maatregelen kan afnemen door resistentie tegen medicijnen en insecticiden.

Reacties