Afrikaanse wetenschappers waarschuwen voor broeikaseffect

23-03-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

‘Klimaatverandering is een feit en zal ons levenspatroon veranderen’, zegt C. Machena, een Zimbabwaanse ecologist en natuurbeschermer. ‘Desondanks zijn erg weinig regeringen bereid om klimatologische onderwerpen mee te nemen in het ontwikkelingsproces.’

Overstromingen

Machena maakt deel uit van de Afrika Resources Trust die de regeringen van zuidelijk Afrika oproept maatregelen te nemen. Ze moeten mensen helpen omgaan met heter, droger weer, overstromingen en andere mogelijke broeikaseffecten. Landen moeten investeren in oogsten die tegen droogte kunnen en in herbebossing van de gebieden rond landbouwgebieden.

De Afrika Resources Trust wijst erop dat de geïndustrialiseerde landen het overgrote deel van opwarming van de aarde veroorzaken maar dat het de arme landen zijn die de tol hiervoor moeten betalen. Dit terwijl de bevolking van deze landen het minst in staat is om de effecten op te vangen.

Reactievermogen

Volgens een recent rapport van de Britse Universiteit van East Anglia is de regenval in de regio de afgelopen twintig jaar aantoonbaar afgenomen. Periodes van ernstige droogte komen juist meer voor. Het rapport stelt dat de droogte, waar zuidelijk Afrika op het moment mee kampt, ook te maken heeft met het broeikaseffect.

De onderzoekers adviseren de Afrikaanse landen om hun landbouwbeleid te veranderen zodat ze voorbereid zijn op de negatieve impact van het broeikaseffect op de oogst. ‘Ze moeten minder kwetsbaar zijn, ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en snel kunnen reageren op voorspelde crises in productie en voedsel’, concludeert het rapport.

color=red>

Africa Resources Trust

Reacties