‘Afrikaanse vrouwen oplossing voor hongerprobleem’

28-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De onderzoeker van het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in Washington probeert zijn boodschap te laten doordringen in Gaborone. Hier vergadert deze week de Zuidelijk Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap (SADC) over strategieën om de voedselveiligheid in de regio te verhogen.

De overtuiging dat steun verlenen aan kleine boeren de beste manier is om de honger de wereld uit te helpen, wordt al lang gedeeld door veel niet-gouvernementele organisaties, maar regeringen en donorlanden kiezen toch vaak weer voor de grootschalige projecten en investeringen in moderne technologie.

Armoede

’Als de (kleinschalige) Afrikaanse landbouwproductie met één procent stijgt, gaan naar schatting zes miljoen mensen meer verdienen dan één dollar per dag,’ weet Babu. ‘Zo kan een strategie die inzet op kleine boeren de armoede op het Afrikaanse platteland in twee decennia ver terugdringen.’

Armoede is de belangrijkste oorzaak van honger. Boeren kunnen niet investeren in goede grondstoffen, moeten roofbouw plegen op de natuur en worden gedwongen bij de minste tegenslag hun vee of zaaigraan op te eten.

Tachtig procent van alle Afrikanen verdient per dag niet meer dan twee dollar; bijna de helft daarvan moet rondkomen met één dollar of nog minder per dag. Bijna 600 miljoen Afrikanen - één derde van de totale bevolking van het continent - zijn ondervoed. In Zuidelijk Afrika worden momenteel bijna 14 miljoen mensen bedreigd door hongersnood, een gevolg van een uitzonderlijke droogte vorig jaar, maar ook van verkeerde beleidskeuzes.

Landrechten voor vrouwen

Volgens Babu moet er meer gedaan worden om de Afrikaanse vrouwen te helpen de opbrengst van hun velden te verhogen. Vrouwen verrichten meer dan 70 procent van het werk op de Afrikaanse akkers en staan bijna alleen in voor de voedselbevoorrading van hun gezin. ‘Met een even goede opleiding als mannen en met dezelfde basisproducten produceren ze duidelijk meer,’ schrijven de auteurs van een recent beleidsdocument van het IFPRI.

‘Daarom moeten programma's om meer landbouwgrond in gebruik te nemen en betere technologieën te introduceren ook speciaal op vrouwen worden gericht.’ Door bijvoorbeeld lichtere ploegen in te voeren, kunnen ook vrouwen en jongeren ermee aan de slag - niet onbelangrijk in landen waar veel gezinnen onthoofd zijn door aids. Vrouwen moeten volgens het IFPRI ook overal het recht krijgen land te bezitten.

Babu vindt dat de Afrikaanse regeringen kleine boeren ook moeten helpen hun producten te verkopen. Daarvoor zijn vooral investeringen in wegen en transportinfrastructuur nodig. Alleen op die manier kan de productiviteit in de landbouw in de arme landen volgens het IFPRI weer sneller gaan stijgen. En dat is hard nodig, want de komende 20 jaar komen er naar schatting nog 1,5 miljard monden bij in de ontwikkelingslanden.

Reacties