Afrikaanse internetgebruikers betalen 'dubbel' voor emailen

26-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Afrikaanse providers en internetters betalen een dubbele prijs voor hun internetgebruik. Ze betalen voor het sturen van email, en voor het ontvangen ervan, mits de email uit het Westen komt. En ze betalen er, dankzij de onontkoombare satellietverbinding, veel geld voor.

Het verhaal gaat als volgt. Een Keniaanse internetprovider die diensten in zijn land wil opzetten, moet eerst een link naar de Verenigde Staten kopen om daar op het web aan te haken. Aangezien de telefoonlijnen in Afrika vaak niet naar behoren functioneren, verloopt het internetverkeer via satelliet wat de prijzen voor Afrikanen opdrijft.

Maar nu komt het. Stel: een Amerikaanse internetter verstuurt een email naar een Keniaans emailadres. De email komt via de door de Keniaanse provider betaalde satellietverbinding in Kenia aan. De uiteindelijke kosten van de email worden aldus betaald door de Keniaanse provider en zijn Keniaanse abonneehouder (de ontvanger van de email). De Amerikaan betaalt er helemaal niets voor.

'Dat is pure uitbuiting,' zegt Richard Bell van de Keniaanse Vereniging voor Internetproviders (KISPA). 'De Westerse netwerken beroven Afrika op die manier van een half miljard dollar per jaar.'

Bandbreedte

De hoge kosten van het internetten is volgens KISPA de reden waarom Afrika zo weinig bandbreedte inneemt op het net. 'De behoefte aan bandbreedte ligt tien keer hoger dan de huidige capaciteit,' beweert Bell.

Afrikaanse providers betalen nu jaarlijks 120 miljoen dollar voor hun verbindingen. 'Als aan de Afrikaanse behoeften voldaan wordt, bedragen de kosten een miljard dollar per jaar. De helft daarvan moet betaald worden door Europese en Noord-Amerikaanse netwerken, niet door Afrikaanse providers,' aldus Bell.

Het probleem met Afrika is dat er weinig internetgebruikers zijn, waardoor het niet rendabel is om er netwerken aan te leggen. Daarmee is het continent in een vicieuze cirkel beland, want het dure internetgebruik trekt geen nieuwe internetters aan.

Hoop

Tot voor kort had men in Azië hetzelfde probleem, maar dankzij de omvang van Aziatische economieën bleek het internetverkeer groot genoeg om zelf netwerken op te bouwen. In Azië surfen 329 iedere 10.000 personen, tegen 58 in Afrika. Momenteel telt Afrika zo'n vijf miljoen internetgebruikers, evenveel als bijvoorbeeld New York. Kenia heeft zo'n 100.000 internetters.

Maar er is hoop. Uganda, Tanzania, Ghana, Nigeria, Mozambique en Kenia nemen momenteel eigen initiatieven op het net. Kenia richtte begin deze maand het Kenia Internet Exchange Point op. De bedoeling is uiteindelijk om Keniaans internetverkeer via Keniaanse servers te laten verlopen.

Daarnaast ligt er een project op stapel om rechtstreekse internetverbindingen tussen de Afrikaanse landen tot stand te brengen. Het project, Pan African Virtual Internet Exchange genaamd, moet uiteindelijk de kostprijs van het internetverkeer doen dalen.

Achtergrond: Telefoonkloof kleiner, internetkloof groter

Reacties