Afrika wil democratie én welvaart

15-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De 15 onderzoekers van Afrobarometer peilden gedurende twee jaar de attitudes van Afrikaanse burgers in 15 landen. In het onderzoek werden uitsluitend landen betrokken die het afgelopen decennium belangrijke democratische en economische hervormingen doormaakten, zoals Nigeria, Lesotho, Tanzania, Uganda, Botswana, Ghana, Mali en Zuid-Afrika.

Twee van de drie ondervraagden in de onderzochte landen gelooft dat een democratisch systeem altijd beter is dan andere regeringsvormen, zoals een militair bewind of een éénpartijenstelsel. Over het algemeen zijn de Afrikanen echter niet tevreden over de manier waarop hun leiders de democratie in de praktijk brengen. Ze vinden dat het democratische gehalte van het beleid vaak te laag is.

De conclusie van het onderzoek luidt dat de bevolking in veel Afrikaanse landen democratisch gekozen regeringen de rug toekeren als er geen economische en sociale vooruitgang wordt geboekt.

Basisvoorzieningen

Afrikanen verwachten namelijk dat de democratie in de eerste plaats zorgt voor basisvoorzieningen zoals water, voedsel, onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid. Zulke resultaten vinden ze belangrijker dan regelmatige verkiezingen of een meerpartijenstelsel.

In meer geïndustrialiseerde landen staat werkgelegenheid bovenaan het verlanglijstje. Maar in rurale landen als Malawi en Mali zijn armoede en voedseltekorten de grootste issues onder de bevolking.

De democratisch gekozen Afrikaanse leiders moeten snel resultaten boeken ‘voor het ongenoegen over de uitblijvende verbetering van de levensstandaard een kritiek punt bereikt,’ zegt professor Gyimah Boadi, van het Ghanees Centrom voor Democratische Ontwikkeling (CDD-Ghana).

Belasting

Economische hervormingsprogramma's krijgen niet altijd de steun van brede lagen van de bevolking. In 12 van de 15 onderzochte landen is een meerderheid voor de invoering van een belasting op consumptiegoederen, maar tegen privatiseringen van overheidsdiensten en een afslanking van de openbare diensten.

Over de veelbesproken corruptie in Afrika komen de onderzoekers tot een opmerkelijke conclusie. Terwijl corruptie in het buitenland vaak gezien wordt als een oprukkende ziekte, denkt slechts de helft van de ondervraagde Afrikanen dat omkoping van ambtenaren en politici een frequente praktijk is. Een derde meent zelfs dat omkoping een uitzondering is op de regel.

‘De hervorming van de Afrikaanse economie en het politieke systeem is ingezet,’ concluderen de onderzoekers van Afrobarometer. ‘Het initiatief daarvoor werd genomen door een elite. Maar de politieke leiders zijn vaak ongevoelig voor de mening van het grote publiek.’

Website Afrobarometer

Reacties