‘Afrika is klaar voor kernenergie’

29-11-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Volgens Sonjica heeft Afrika behoefte aan nieuwe, niet-vervuilende technieken, om het hoofd te kunnen bieden aan de grote energievraag op het continent. Nucleaire energie is volgens haar de enige haalbare optie.

Niet iedereen gelooft in de potentie van Afrika om kernenergie op te wekken. 'Er zijn grote investeringen nodig om dit ambitieuze plan te laten slagen. In Afrika bestaat er nog geen infrastructuur om dit soort ambities te realiseren', luidt de kritiek tijdens de conferentie in Kaapstad.

Als antwoord hierop pleit Buyelwa Sonjica voor een samenwerking tussen verschillende Afrikaanse landen, niet alleen bij de bouw van nieuwe kerncentrales, maar ook voor een gezamenlijk veiligheidsplan. Samen met Nigeria werkt Zuid-Afrika al aan een regionaal forum voor nucleaire veiligheidsstandaarden.

Achilleshiel

De opslag van kernafval blijft volgens Sonjica de achilleshiel van de kernenergie. Daarom werkt de Zuid-Afrikaanse overheid aan een fonds dat radioactief kernafval moet beheren. Dat fonds zou er begin 2008 komen.

Aan kernbrandstof is geen gebrek in Afrika. 'Afrika bezit grote uraniumreserves. Die worden nu geëxporteerd, maar we kunnen ze ook inzetten om hier energie op te wekken', aldus Sonjica.

Koeberg

Wereldwijd draaien er ruim 400 kerncentrales in 31 verschillende landen, maar daarvan bevinden er zich slechts twee op het Afrikaanse continent: de Zuid-Afrikaanse kerncentrales Koeberg-1 en Koeberg-2.

Beide centrales produceren 5 procent van de stroom in Zuid-Afrika. 90 procent van de stroom wordt opgewekt in steenkoolcentrales. Het land werkt momenteel aan een hogetemperatuurreactor (HTR), een type dat veiliger zou zijn dan de huidige reactoren. Het Zuid-Afrikaanse energiebedrijf Eskom onderzoekt intussen de bouw van een nieuwe traditionele kerncentrale. Ook Egypte, Nigeria en Tunesië willen kerncentrales bouwen.

 

Reacties