Afrika blijft laag scoren op ontwikkelingsindex van Verenigde Naties

16-07-2004
Door: OneWorld Redactie

De ontwikkelingsindex van de UNDP wordt jaarlijks gepubliceerd en betreft alle landen waarvoor statistieken beschikbaar zijn. Niet alleen wordt in het rapport gekeken naar inkomen per hoofd van de bevolking, maar ook onderwijs, gezondheidszorg en levensverwachting tellen mee voor het bepalen van het ontwikkelingsniveau van een land.

De achteruitgang van de levensstandaard in met name sub-Sahara Afrika wordt voor een groot deel veroorzaakt door aids, stelt het rapport. Door de ziekte daalde de gemiddelde levensverwachting er in acht landen tot minder dan 40 jaar. In Noorwegen, op nummer een van de index, is dat 79 jaar. Sierra Leone staat voor het zevende jaar op de laatste plaats.

Met het huidige ontwikkelingstempo zullen de door regeringsleiders in 2000 afgesproken Millenniumdoelen om armoede, ziekte en analfabetisme voor 2015 terug te dringen, niet worden gehaald. Het doel om alle kinderen in 2015 van basisonderwijs te voorzien zou pas in 2129 kunnen worden bereikt. Een daling van de kindersterfte pas in 2106.

In Nederland is de levensstandaard erg hoog: we staan op de vijfde plaats van de index. Alleen wat betreft de ontwikkeling van vrouwen scoort Nederland beduidend lager. Bij de verhouding tussen inkomen van mannen en vrouwen komt Nederland niet verder dan een tachtigste plaats. Nederland is wel eerste bij de verhouding van het aantal allochtone vertegenwoordigers in het parlement.

UNDP jaarrapport 2004

Reacties