Afrika-actie start met 5 miljoen euro

17-12-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

‘Miljoenen mensen, en dan vooral vrouwen en kinderen, dreigen slachtoffer te worden van de hongersnood. De situatie is dermate rampzalig dat we echt alles eraan moeten doen om het tij te keren,’ aldus Van Ardenne.

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) werken bij calamiteiten samen om fondsen te werven. De opbrengsten worden volgens vaste afspraken verdeeld over negen hulporganisaties.

De hongersnood heerst vooral in zuidelijk en oostelijk Afrika. De Verenigde Naties klagen dat donoren weinig interesse tonen in de crisis. Ze reageren veel te laat en met veel te weinig geld.

Nederland gaf eerder dit jaar 14 miljoen euro aan zuidelijk Afrika. Voor de Hoorn van Afrika werd 5 miljoen euro overgemaakt.

Samenwerkende hulporganisaties, giro 555
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Reacties