‘Afghanistan, Israël en Birma gebruiken voedsel als wapen’

08-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Ziegler zegt dat zijn kantoor al verscheidene rapporten ontving over de schendingen in Afghanistan. Ziegler hoopt dat hij een missie naar Afghanistan kan uitvoeren om de feiten vast te stellen en een beeld te krijgen van de globale voedselsituatie in het land.

Gelijksoortige klachten komen van Israëlische, Palestijnse en internationale niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Die beschuldigen Israël ervan inwoners van gemeenten op de Westelijke Jordaanoever en Gaza geen toegang te geven tot voedsel en water. Deze gemeenten zijn sinds september 2000 belegerd en afgesloten door Israëlische militairen.

‘In april vernietigden de militairen grote percelen land, samen met fruitbomen en waterbronnen waarvan 135 families in de Bezette Gebieden afhankelijk waren,’ zegt het VN-rapport. Verschillende NGO's stellen dat de Israëlische regering mensen uithongert en opzettelijk en op lange termijn ‘schade toebrengt aan de voedselbehoeften van zeer kwetsbare groepen zoals kinderen en vluchtelingen’.

Het recht op voedsel is al herhaaldelijk vastgelegd in internationale documenten. Onder meer in de Verklaring over Wereldwijde Voedselveiligheid van Rome in 1996 en in verschillende resoluties van de commissie voor Mensenrechten in Genève.

Ziegler heeft aan Israël een visum gevraagd om een officieel onderzoek uit te voeren, maar het land blijft de toegang weigeren aan alle VN-mensenrechtenrapporteurs. Zelfs het Israeli Practices Comité, speciaal gemandateerd om de mensenrechten in de Bezette Gebieden te controleren, heeft sinds zijn oprichting in de jaren 50 geen toegang gekregen.

VN hanteren voedsel als wapen in Irak
‘Ook de militaire overheid van Birma zou grote inbreuken hebben gepleegd op het recht op voedsel in zijn pogingen om opstanden neer te slaan,’ aldus Ziegler.

Sinds maart 96 heeft de Birmaanse junta meer dan 300.000 mensen met geweld uit hun dorpen verdreven. ‘De ondervoeding is zeer hoog, zowel in de gebieden die door de oorlog zijn getroffen als in de rustige gebieden - vooral van de Karen, Karenni en Shan en in de Deltaregio,’ aldus het rapport. Ook worden oogsten opzettelijk vernietigd en wordt voedsel in beslag genomen.

Het rapport neemt echter ook de Verenigde Naties zelf op de korrel omdat die in Irak eveneens economische en politieke druk uitoefenen via voedsel. ‘Het economische embargo van 1991 is ontegensprekelijk een inbreuk op het recht op voedsel,’ stelt voormalig VN-humanitair coördinator in Irak Dennis Halliday.

VN-rapport: Voedsel is een fundamenteel mensenrecht

Reacties