Afghaanse vrouwen in Pakistan niet beter af

28-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De intensivering van de huidige conflict in Afghanistan is niet de enige veroorzaker van de grootschalige stroom van vluchtelingen naar het buurland Pakistan. Vele vrouwen vluchtten al naar het buitenland vanaf 1996, toen de Taliban aan de macht kwamen.

Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) staken tussen oktober 1996 en februari 1997 alleen al 10.000 vrouwen uit Kabul de grens over bij Peshawar.

Voor velen is het leven in Pakistan er niet beter op geworden. De vrouwen krijgen niet de status van vluchteling, want Islamabad heeft de Conventie van Genève over vluchtelingen uit 1951 nooit ondertekend.

Bilquis Makez, een Afghaans intellectueel en schrijfster, schat dat 80 procent van de vrouwelijke vluchtelingen in Peshawar blijft hangen. 'Ik zie ze vooral bedelen op donderdag, want de gelovige moslims zijn geneigd om dan meer te geven. Op andere dagen werken ze als meid of huishoudster.'

Dokter Rizwan Taj, een psychiater het Pakistaanse Instituut voor Medische Wetenschappen in Islamabad, heeft meer dan duizend Afghaanse vrouwen behandeld die leden onder een posttraumatisch stresssyndroom.

'Ze zijn in een voortdurende staat van nervositeit, ervaren levendige flashbacks en hebben nachtmerries die hen kunnen verlammen van de angst. Het syndroom kan lijden tot blijvende hersenschade als er geen intense therapie aan te pas komt,' zegt Taj.

Niet alle vrouwen zijn getraumatiseerd tijdens de Taliban-periode. Ook de strijders van de Noordelijke Alliantie, die nu victorie kraaien in Kunduz en andere steden, zijn de veroorzakers.

'Vele vrouwen werden onteerd onder het regime van Rabanni (de president van Afghanistan die door de Taliban werd verdreven, red.),' zegt Fatana Gillani van de Afghaanse Vrouwenraad. 'De commandanten van de jihad-strijders (die de Sovjets verdreven uit Afghanistan, red.) waren berucht om hun verkrachtingen. Het juk van de Taliban was aanvankelijk vooral economisch.'

De Afghaanse vrouwen in Pakistan torsen vaak een nog zwaardere last omdat ze het materieel erg moeilijk hebben, meent Bushra Asif van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in Islamabad. ‘Ze leven in een vreemde omgeving en zijn weggerukt uit hun sociaal netwerk.’

Reacties