Afgedankte mobieltjes worden gevaar voor gezondheid

13-05-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Amerikaanse organisatie Inform, die campagnes voert voor een schoner milieu, heeft berekend dat er op dit moment in de Verenigde Staten 130 miljoen mobieltjes per jaar worden weggegooid. Dat is een afvalberg van 65.000 ton.

Volgens de onderzoekers zullen er in 2005 zo’n 200 miljoen in gebruik zijn. En dan liggen er ook nog eens 500 milljoen ongebruikt in kasten, laden, toiletten etc. Vooral door de komst van nieuwe type mobieltjes, die toegang geven tot internet, zullen veel consumenten hun oude type afdanken.

De gemiddelde levensduur van een mobiele telefoon in de VS ligt nu op zo’n 18 maanden.

Mobieltjes zijn gevaarlijk omdat het stoffen bevat als arsenicum, cadmium, koper, lood, nikkel en zink, die bij verbranding vrijkomen. Dat kan leiden tot kanker en neurologische afwijkingen, met name bij kinderen.

Veel materiaal komt ook voor in computers, alleen belanden mobieltjes door hun veel geringere omvang veel sneller in de vuilnisbak.

De opmars van de mobiele telefoon is vrij recent verschijnsel en is zo snel gegaan dat autoriteiten nog geen goed beleid hebben kunnen ontwikkelen dat toeziet op de inname van de mobieltjes en de verwerking van de gevaarlijke stoffen daarin.

Inform roept bedrijven, de overheid en consumenten dan ook op veel meer te doen aan de recycling van afgedankte mobieltjes. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er bij het ontwerp alleen materiaal wordt gebruikt dat is te recyclen. In Europa en Japan is daar al enige wetgeving voor. En consumenten zouden bij aanschaf van een nieuwe mobiele telefoon geld moeten terugkrijgen voor hun oude, aldus Inform.

Rapport: 'Waste in the Wireless World: The Challenge of Cell Phones'
Amerikaanse milieu-organisatie Inform

Reacties