‘Affaire Foster Parents raakt betrouwbaarheid hele branch’

29-08-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het rapport van de commissie-De Boer over het beleid van Foster Parents Plan (FPP) in de sloppenwijk Cité Soleil in Haïti doet het imago van de hulp geen goed, vindt Borren. ‘De hele medefinancering is in opspraak, dat is het vervelendst van alles.’

Hoewel er van fraude geen sprake was, stak FPP zonder overleg met de bewoners de afgelopen 25 jaar ruim veertig miljoen gulden in onrendabele projecten. Donateurs kregen wel de successen, maar niet de mislukkingen te horen. FPP zou donateurs werven met romantische beelden van kinderen die direct worden geholpen.

Borren ziet in het rapport een bevestiging dat ‘kindgericht sponsorship’ problematisch is. ‘Dat is het altijd, maar zeker in sloppenwijken en zeker in Haïti. Het leidt tot spanningen, want het ene gezin krijgt wel, en het andere niet.’

FPP wilde de kindgerichte hulp wel hervormen naar steun voor de hele gemeenschap, maar dat mislukte in Haïti. De donateurs kregen dat echter niet te horen.

Novib en de drie andere medefinancieringsorganisaties, Hivos, Cordaid en Icco, reageerden anderhalf jaar geleden erg opgewonden toen FPP werd toegelaten tot ‘hun’ programma (MFP). ‘We hadden toen twijfels of FPP wel deed aan structurele armoedebestrijding. Die twijfels worden met dit rapport geïllustreerd,’ zegt Borren.

Hoewel ze zich kan voorstellen dat Kamerleden nu opnieuw de toelating van FPP tot het medefinancieringsprogramma ter discussie willen stellen, doet ze dat - als collega-organisatie - niet.

De toets komt vanzelf met het nieuwe medefinancieringsbeleid (‘MFP-Breed’), dat per 1 januari 2003 in werking treedt. De regeling is dit voorjaar tussen de ontwikkelingsorganisaties, waaronder FPP, en de minister overeengekomen. De Tweede Kamer overlegt hierover op 13 september.

Borren: ‘Volgens de nieuwe regeling worden alle MFO’s eens in de vier jaar getoetst. Die kwaliteitsstandaarden zijn we met zijn allen overeengekomen. Vanaf volgend jaar is dus het gelijke monikken, gelijke kappen.’

Dan wordt FPP dus op dezelfde kwaliteitscriteria getoetst als de andere MFO’s. En dan zal moeten blijken of FPP geld blijft krijgen uit het MFP.

Rapport van de commissie-De Boer
Reactie van Foster Parents Plan op rapport
Reactie van Foster Parents Plan op rapport
Reactie van Foster Parents Plan op rapport

Reacties