Advies aan Bush: ‘hervorm Wereldbank en IMF ingrijpend’

13-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Een jaar geleden, in maart 2000, bracht de adviesgroep al een rapport uit over het IMF dat veel stof deed opwaaien. Het IMF zou ontluikende markten de kop indrukken door op grote schaal geld te pompen in landen die een financiële crisis doormaken. Het rapport adviseerde een duidelijk gescheiden taakverdeling tussen de Wereldbank en het IMF.

De groep, ook bekend onder de naam commissie Meltzer en officieel de International Financial Institution Advisory Commission, kwam vorig week met een aantal aanbevelingen voor de commissie Economische Zaken van het nieuw samengestelde Congres. Nu George W. Bush aan de macht is, zou het rapport wel eens de blauwdruk kunnen worden voor de hervorming van de instellingen.

De commissie Meltzer vertolkt immers de Republikeinse gevoeligheden met de internationale financiële instellingen. Zo hadden zij zware kritiek op de interventie van het IMF tijdens de financiële crisis in Azië op het einde van de jaren '90. Voor de Amerikaanse rechtervleugel was dat debacle de aanleiding om te eisen dat er minder Amerikaans geld moest gaan naar de internationale financiële instellingen.

De voorstellen van de commissie werden echter door de toenmalige minister van Financiën Larry Summers afgewezen omdat ze de markthervormingen in de ontwikkelingslanden zouden ondermijnen.

De adviescommissie beveelt George W. Bush nu aan om de leningen aan de arme landen volledig af te schaffen. De logge internationale instelling moet opgesplitst worden in kleinere ontwikkelingsbanken die een aantal kerntaken financieren, zoals technische bijstand en armoedebestrijding.

Demonstranten op straat
Ook voor het IMF had de commissie Meltzer weinig lovende woorden. ‘We kunnen ons geen systeem veroorloven dat met de regelmaat van de klok dure crises in de hand werkt,’ zei professor en voorzitter Alan Meltzer vorige week donderdag voor het Joint Economic Committee (JEC) van het Congres.

Meltzer: ‘We moeten af van een structuur die landen economische hervormingen oplegt die ze niet willen toepassen of niet toepassen, en die demonstranten op straat brengt tegen echt en imaginair onrecht.’

Ook wordt het IMF een gebrek aan transparantie verweten. En de onderhandelingen met de IMF-leden over de leningen gebeuren achter gesloten deuren.

Zowel in de Wereldbank als het IMF hebben de Verenigde Staten het grootste aandeel van alle leden. Meltzer raadt de grote aandeelhouders in de Wereldbank aan om onmiddellijk een onafhankelijke controle te eisen van de Wereldbank.

‘Tussen 1987 en 1998 spendeerde de Wereldbank ongeveer 200 miljard dollar aan armoedebestrijding. Toch is het aantal mensen dat leeft op minder dan één dollar per dag (de maatstaf voor armoede) in die periode slechts gedaald van 28 tot 24 procent.’

Adam Lerrick, één van de elf leden van de commissie Meltzer, vertelde hoe het IMF aan Mexico herhaaldelijk 'eenmalige' financiële reddingspakketten blijft toekennen, wat slechte investeringen in de hand zou werken. Zorg was er over de enorme bedragen die het IMF uitgeeft aan noodinjecties: in 1997 17 miljard dollar voor Thailand, 34 miljard voor Indonesië, 57 miljard voor Korea; in 1998 16 miljard voor Rusland en 42 miljard voor Brazilië en recent nog 10 miljard voor Turkije en 20 miljard voor Argentinië.

Het hele rapport-Meltzer is hier te vinden
Internationaal Monetair Fonds
Internationaal Monetair Fonds

Reacties