Actieplan ‘onderwijs voor iedereen’ blijft vaag

04-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Over een aantal zaken waren de deelnemers het vorige week in Dakar eens, blijkens het slotdocument van de Onderwijstop. Landen die serieus willen investeren in onderwijs mogen niet worden gehinderd door geldgebrek. De onderwijsplannen van ontwikkelingslanden moeten democratisch tot stand komen en transparant zijn. En niemand twijfelt er meer aan dat het goed is als meisjes naar school.

Tien jaar geleden op de Onderwijstop in Thailand waren er ook goede intenties: alle kinderen zouden naar school gaan. De streefdatum was 2000. Daar is weinig van terechtgekomen. ‘Maar toen lag er geen actieplan en was er geen geld’, zegt Novib-woordvoerster Annette Rayer.

Dat is er nu allebei wel Zij het dat het internationaal actieplan (‘Dakar Framework for Action’) rijkelijk vaag is gebleven, zeggen maatschappelijke organisaties. ‘Daar zullen we bovenop moeten blijven zitten,’ zegt Rayer.

Afrikaanse organisaties bekritiseren het plan omdat zij bij de opstelling ervan zo goed als uitgesloten waren. 55 Maatschappelijke organisaties ontvingen een uitnodiging voor de Top, maar niet meer dan zeven daarvan waren Afrikaans. Bovendien kregen ze maar één van de twintig zetels in het ontwerpcomité voor de slotverklaring toegewezen. Het comité werd gedomineerd door vertegenwoordigers van de regering, van donors, van de VN en van burgerorganisaties.

Bovendien, zo vreest Gorgui Sow van Aid Action in Senegal, dat donors en Afrikaanse regeringen geen echte samenwerking kunnen aangaan met burgerorganisaties. ‘Regeringen beschouwen burgerorganisaties als een bedreiging. Ze vrezen dat die evenveel politieke macht krijgen als zij.’

Er is geld genoeg
Een andere zeer kritische noot kwam van Claire Short, de Britse minister voor Internationale Samenwerking. Geld is niet het probleem, stelde Short luid en duidelijk. Er is geld genoeg.


De acht miljard dollar die organisaties als Novib en Oxfam denken dat er extra nodig is om alle kinderen in 2015 in de schoolbanken te hebben ‘is onbeduidend op een totaal hulpbudget van meer dan 500 miljard dollar,’ aldus Short.

Waar het volgens de Britse minister werkelijk om gaat is de politieke wil van landen om iets aan het onderwijs te doen. Als voorwaarde zouden regeringen moeten tonen dat het hen serieus is. Short hekelde ook de vage internationale aanpak. Een benadering van land tot land zou zinvoller zijn.

Nederland, de Verenigde Staten, de Wereldbank en een aantal afdelingen van de Verenigde Naties trokken overigens wel extra geld uit voor de uitvoering van het actieplan. De VS hebben zelfs toegezegd het onderwerp op de agenda van de komende G8-top te zetten.

Volgens Novib voert Short een ‘non-discussie aan de zijlijn’. De deelnemers aan de Top waren het er immers unaniem over eens dat er meer geld moest komen voor de uitvoering van de onderwijsidealen.

De perceptie was wat verschillend. De VN noemde de onderwijstop een 'mijlpaal', Short schaamde zich dood voor de vertoning. Novib sprak van 'een kleine stap vooruit'.

Het Wereld Onderwijs Forum, dat drie dagen duurde, bracht ongeveer 1.500 vertegenwoordigers van regeringen, maatschappelijke organisaties, de VN en particulieren bij elkaar. Het ‘Dakar Framework for Action’ wil de volgende vijftien jaar iedereen die tot nu toe geen onderwijs kreeg - vooral werkende kinderen, meisjes en etnische minderheden - in de schoolbanken krijgen.

World Education Forum nalezen? Klik!

Reacties