Achtergrond: Verdrag tegen kindsoldaten

13-02-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

- Het verdrag verbiedt deelnemende landen en rebellengroepen om minderjarigen in te zetten in militaire conflicten. Ook gedwongen rekrutering van kindsoldaten is in het verdrag verboden.
Kinderen onder de 18 jaar mogen niet langer in het leger en de minimumleeftijd voor vrijwillige indiensttreding is opgetrokken tot 16 jaar.

- Het 'facultatief protocol' wordt vastgehaakt aan het Verdrag voor de Kinderrechten. 97 landen hebben het tot dusver ondertekend. 14 VN-lidstaten hebben geratificeerd.

- De opvallendste namen in het lijstje van veertien landen die het protocol al ratificeerden, zijn Congo en Sri Lanka. Ook Andorra, Bangladesh, Canada, Tsjechië, IJsland, Kenia, Monaco, Nieuw-Zeeland, Panama, Roemenië, Vaticaanstad en Vietnam gaven het goede voorbeeld.

- Met de ratificatie is het quorum overschreden om het protocol ook effectief in werking te laten treden. Op dinsdag 12 februari 2002, drie maanden na de tiende benodigde ratificatie, kreeg het protocol kracht van wet.

- In mei 2000 nam de Algemene Vergadering van de VN het protocol aan. 83 Landen die het toen ondertekenden, moeten nog ratificeren.

- Nederland heeft het verdrag ook nog niet geratificeerd. In een motie van februari 2000 verzocht de Tweede Kamer de regering om binnen twee jaar de werving van minderjarige soldaten stop te zetten. Deze motie dringt er bij de regering ook op aan het verdrag te ratificeren. De motie moet uiterlijk 14 februari 2002 worden uitgevoerd.

Ook de Nederlandse Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten pleit hiervoor. 'Om een geloofwaardig voorvechter te zijn moet Nederland de lat hoog leggen: geen werving en geen inzet van kinderen in het leger,' aldus Unicef-directeur Henk Franken namens de coalitie.

- 'Er is nu geen excuus meer mogelijk om kinderen in te zetten in de oorlog,' verklaarde Mary Robinson, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

- Meer dan 300.000 kinderen worden wereldwijd ingezet in gewapende conflicten. Daarnaast worden honderdduizenden kinderen gerekruteerd voor zowel regeringstroepen als paramilitaire milities en guerrillabewegingen. De Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten becijferde dat de minderjarigen wapens dragen in 85 landen. De meesten tussen de 15 en 18 jaar oud.

- 'De schrijnendste gevallen van rekrutering onder minderjarigen zijn terug te vinden in Afrika, Azië, maar ook in westerse landen,' zegt Rory Mungoven, directeur van de internationale Coalitie tegen Kindsoldaten. Zo laat de Britse regering nog steeds rekrutering van 16-jarigen toe. Groot-Brittannië aarzelde niet om minderjarigen in te zetten in de Falkland Oorlog (1982), de Golfoorlog (1991), Kosovo (1999) en recent nog in Afghanistan (2001).

- In sommige landen worden kinderen al gerekruteerd en opgeleid vanaf hun tiende levensjaar, en soms jonger. Vooral in Colombia is een kinderleven weinig waard. De rebellen van de Farc hebben zo'n 3.000 kinderen in dienst en in de rangen van de rechtse paramilitaire milities van het AUC lopen zo'n 4.000 kinderen rond.

- Mary Robinson wil dat alle andere landen nu snel werk maken van de demobilisering. Mungoven roept alle regeringen op om internationaal druk uit te oefenen op de landen waar de grofste schendingen van kinderrechten plaatsvinden.

Kindsoldaten.nl, Nederlandse coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten, van 15 Nederlandse organisaties
Unicef: blij met protocol
Unicef: blij met protocol
Unicef: blij met protocol

Reacties