Achtergrond: Honger

14-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

1. Wat is honger?

Met honger wordt bedoeld dat mensen te weinig voedsel hebben om fysiek in staat te zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Meer omgevingsfactoren spelen echter een rol. Ook bij de beschikbaarheid van voldoende voedsel maar een gebrek aan schoon drinkwater kan sprake zijn van honger.

Een kwantitatieve maatstaf van honger is arbitrair. Soms wordt lichaamsgewicht gebruikt als indicator, maar uiteraard hebben niet alle mensen, die honger lijden, op een weegschaal gestaan.

Vaak ook wordt het aantal kilocalorieën (kcal) als graadmeter genomen, bijvoorbeeld door de FAO. Iemand krijgt honger of is chronisch ondervoed als hij of zij langere tijd minder dan 1.900 kcal per dag aan macronutriënten binnen krijgt. Onder macronutriënten wordt energierijk voedsel verstaan, dat koolhydraten, vetten, eiwit, zetmeel bevat. Deze voedingsstoffen komen onder meer voor in bulkproducten als graan, maïs, rijst en aardappelen.

In deze definitie wordt geen rekening gehouden met micronutriënten als vitaminen en mineralen. Dat zijn noodzakelijke supplementen voor een evenwichtige voeding en vooral te vinden in groenten en fruit.

2. Hoe krijg je honger?

Mensen krijgen honger wanneer ze niet meer aan voldoende en gezond voedsel kunnen komen. De oogst voor eigen consumptie mislukt, ze verdienen te weinig aan de verkoop van de eigen maïs om ander voedsel te kunnen aanschaffen of ze zijn afgesloten van de aanvoer van voedsel.

Veelal lijkt honger vooral het gevolg van oorlogen, langdurige droogte of mislukte oogsten. In veel ontwikkelingslanden wordt de voedselzekerheid bedreigd door onevenwichtig beleid. Rampen zijn dan slechts de druppel die de emmer doet overlopen.

Malawi verkocht in 2002 onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een groot deel van haar graanreserves om schulden af te betalen. In het kader van economische liberalisering werden de lage voedselprijzen bovendien losgelaten. Toen zich een langdurige en ernstige droogteperiode voordeed, waren de graanreserves onvoldoende en was het voedsel voor arme Malawiërs te duur geworden. De Malawische president vroeg het buitenland voor 21 miljoen dollar aan voedselhulp.

Volgens de Nederlandse campagne-organisatie FairFood komt slechts een kwart van de honger door oorlog en natuurrampen. Voor driekwart is honger het gevolg van oneerlijk handelsbeleid van regeringen in de geïndustrialiseerde landen.

3. Wie hebben er honger?

Volgens de Verenigde Naties zijn er 840 miljoen mensen in de wereld, die chronisch honger lijden. Van hen leven er 799 miljoen in ontwikkelingslanden. Dit aantal is in de laatste acht jaar met slechts 2,5 miljoen gedaald.

In 2000 hebben de landen van de VN zich in de Millenniumdoelstellingen onder meer verplicht om de armoede en honger in de wereld te halveren voor het jaar 2015. Volgens de Voedsel en Landbouworganisatie van de VN (FAO) zal in het huidige tempo dit resultaat pas in 2115, honderd jaar later, worden bereikt.

Opvallend zijn de regionale verschillen in ontwikkeling. In China, 1,3 miljard inwoners, groeit de rurale economie zo snel dat het aantal hongerenden op het platteland in de afgelopen 20 jaar met 200 miljoen is gedaald tot 120 miljoen. In sub-Sahara Afrika, waar relatief de meeste mensen aan honger lijden, daalt dit aantal nauwelijks. In westelijk Afrika, waar een aantal conflicten heersen, stijgt het aantal hongerenden.

4. Waar wonen de meeste mensen met honger?

In absolute aantallen lijden in Azië de meeste mensen aan chronische ondervoeding: 512 miljoen (FAO, 1998). In sub-Sahara Afrika gaat het om 210 miljoen mensen, in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn 42 miljoen mensen ondervoed. In Latijns Amerika en Caribisch gebied zijn 63 miljoen mensen slachtoffer van chronische ondervoeding.

5. Wat zijn de gevolgen van honger?

Dagelijks sterven 25.000 mensen aan de gevolgen van honger. Jaarlijks worden 30 miljoen baby’s ondervoed geboren. Chronische ondervoeding voor het derde levensjaar leidt e

Actuele informatie over het programma van Wereldvoedseldag 2003 is te vinden op de Wereldvoedselsite

Hongervrij: Campagne van maatschappelijke organisaties
FairFood
FairFood
FairFood

Reacties