Achtergrond: De informatiemaatschappij en de digitale kloof

07-11-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

1. Wat is een informatiemaatschappij?

De wereld ondergaat een fundamentele verandering: terwijl de 20ste eeuw werd gekenmerkt door de industriële maatschappij is de 21ste eeuw een informatiemaatschappij. De laatste paar decennia is de samenleving afhankelijker geworden van informatie en diensten. Dit dynamische proces brengt een verandering in alle aspecten van ons leven teweeg. Denk aan de verspreiding van kennis, de sociale interactie, economische en zakelijke toepassingen, de media, onderwijs, gezondheidszorg, ontspanning en vermaak.
Een leven zonder informatie en communicatietechnologie (ICT) is amper nog voor te stellen. Kunnen we nog zonder internet, mobiele telefoons, cd-rom’s, e-mail?

2. Waarom is informatie zo belangrijk?

Toegang tot informatie ligt aan de basis van de meeste activiteiten die mensen ondernemen. Informatie kan leiden tot kennis. En de welvaart van een land wordt bepaald door de mogelijkheid kennis te vergaren en toe te passen. Informatie kan ook de democratie bevorderen en overheidsdiensten verbeteren. Informatie over goederen en diensten laat markten beter werken en het brengt nieuwe markten binnen het bereik van lokale producenten. Informatie over ziekten, preventie en geneesmiddelen is van levensbelang voor de gezondheidszorg.

3. Waarom spreken we niet van een kennismaatschappij?

Informatie, communicatie en kennis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Informatie zijn de feiten, meningen en gegevens die je nodig hebt om kennis op te doen. Communicatie is het middel dat informatie tot kennis ontwikkelt. Kennis is nodig om te overleven. De nadruk wordt gelegd op een informatiemaatschappij omdat informatie de basis is voor communicatie en kennis. De VN-organisatie Unesco is wel voorstander van het gebruik van de term ‘kennismaatschappij’, met het argument dat kennis datgene is wat we willen bereiken.

4. Wat is een digitale en/of kenniskloof?

Deze twee termen verwijzen naar de kloof tussen samenlevingen en gemeenschappen op het gebied van de digitale techniek. Sommige gemeenschappen zijn nog uitgesloten van het gebruik van ICT. Het gaat ook om het gebrek aan informatiestromen in en tussen deze gemeenschappen.
Terwijl wereldwijd de intensiteit van telecommunicatie toeneemt blijft aan de andere kant de kloof tussen degenen die wel en degenen die geen toegang hebben tot het internet, groter worden. Om een idee te geven hoe de verhoudingen liggen: sinds 2001 is er op aarde één telefoonlijn per honderd mensen. Het merendeel van de mensen op aarde heeft nog nooit een telefoongesprek gevoerd.

5. Wat zijn belangrijke obstakels voor de informatiemaatschappij?

Het ontbreken van een wereldwijde ICT infrastructuur is een groot obstakel voor de informatiemaatschappij. Miljoenen mensen hebben hierdoor geen of amper toegang tot digitale informatie. Maar zelfs mensen die wel toegang hebben tot informatie kunnen niet altijd met de gegevens omgaan. Analfabetisme kan hiervan een oorzaak zijn of gewoon het gebrek aan kennis over hoe de ICT-middelen te gebruiken.

6. Waarom moet er een wereldtop komen over de informatiemaatschappij?

Overheden, instituten, maatschappelijke organisaties, bedrijven moeten met elkaar een visie delen en richtlijnen samenstellen voor een samenleving die gebaseerd is op informatie. Ook komt er een zogenoemd Actieplan met duidelijke afspraken en streefdata, zodat dadelijk zo veel mogelijk mensen op de wereld kunnen profiteren van de voordelen van de informatiemaatschappij en de wereld een beetje betere plek wordt om te wonen. Het gaat dus eigenlijk over de toekomst van mensheid, en dat is meer dan alleen over de bits en de bites.

7. Wanneer en waar vindt de WSIS plaats?

De WSIS wordt, in naam van de Verenigde Naties, door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) georganiseerd en vindt plaats in twee fases.

Genève 2003: De eerste fase van de wereldtop vindt van 10 tot 12 december 2003 plaats in het Zwitserse Genève. Het aannemen van de definit

Op 27 november organiseert OneWorld in samenwerking met Hivos en IICD in de aanloop naar de wereldtop de publieksdag Fill the Gap!
Er is een Forum en een Beurs.
Zie voor het programma: www.wsis.nl

Nederlandse site over de WSIS

Reacties