IS-academie

01-09-2005
Door: Tekst: Judith Jansen


Daarvoor stelt het ministerie vijftien miljoen euro ter beschikking. Het programma, dat de naam IS-academie draagt, zal zich richten op een aantal speerpunten die ook belangrijk zijn in het huidige OS-beleid, zoals onderwijs, HIV/aids-bestrijding, goed bestuur en de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld. DGIS gaat in het kader van de IS-academie samenwerkingsverbanden aan met onder andere de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Afrika Studiecentrum in Leiden.

Aan de UvA zal bijvoorbeeld worden onderzocht hoe lokale kennis beter kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van een (inter)nationaal aids-beleid. In Nijmegen wordt nagegaan welke rol zuidelijke maatschappelijke organisaties spelen in democratiseringsprocessen.

Maar de samenwerking werkt ook omgekeerd: door plaatsing van wetenschappers op het ministerie en door ambtenaren wetenschappelijk onderzoek te laten doen, verwacht Buitenlandse Zaken nieuwe wetenschappelijke inzichten aangereikt te krijgen en jonge, onderzoeksgerichte medewerkers aan zich te binden.Reacties