<i>Aanval op VS</i>: Unctad vraagt aandacht voor gevolgen Derde Wereld

02-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Wellicht vallen de economische gevolgen van 11 september al bij al nog mee. De Unctad gelooft dat de economische crisis die de VS als motor van de wereldeconomie doormaken, maar van korte duur zal zijn.

Rubens Ricupero, de secretaris-generaal van de Unctad, vindt dat er ‘bemoedigende signalen’ zijn uitgegaan van de ‘snelle en besliste’ reactie van de financiële overheden na de aanslagen, die het vertrouwen in de grote economieën snel kunnen herstellen.

Meteen na de aanslagen verlaagde de Federal Reserve in de VS haar basisrentevoet tot 3 procent, terwijl de Europese Centrale Bank prompt de dollar begon te ondersteunen die dreigde af te glijden.

De Unctad ziet de toekomst op middellange termijn niet somber in voor de Amerikaanse economie. De totale schade die is aangericht door de aanslagen en de kortstondige verlamming van de productie in grote delen van het land, zou volgens de VN-organisatie negen miljard dollar kunnen bedragen - ongeveer één procent van het bruto nationaal product van de VS. Maar Ricupero gelooft dat het herstel al in de tweede helft van volgend jaar zal inzetten.

Maar de huidige economische malaise in de VS, Europa en Japan heeft wel onmiddellijk negatieve gevolgen voor de ontwikkelingslanden: die zien immers hun exportmogelijkheden verminderen en krijgen minder investeringen binnen.

De wereldhandel, die vorig jaar uitzonderlijk met 12 procent toenam, zou dit jaar hoogstens vier procent groeien. Vooral Oost-Europa en de in de export van industriegoederen gespecialiseerde landen in Azië zullen die terugval voelen. Maar ook de grondstoffenproducerende landen in Afrika en Latijns-Amerika zullen met minder genoegen moeten nemen.

Voor 11 september had Unctad al voorspeld dat de buitenlandse investeringen in de ontwikkelingslanden dit jaar met 6 procent zouden afnemen. Volgens Ricupero is er dan ook een even snelle reactie nodig om de economische gevolgen van de aanslagen op de ontwikkelingslanden het hoofd te bieden.

Een aanzet daartoe ziet Ricupero al in de verklaring van de Amerikaanse minister van Financiën, Paul O'Neill, dat de VS moeten aansturen op een internationaal akkoord over 'insolventie', naar analogie met de Amerikaanse faillissementswetgeving.

Met zo'n akkoord kunnen de problemen worden aangepakt van ontwikkelingslanden die worstelen met een ondraaglijke buitenlandse schuldenlast. Het bekende 'chapter 11' van de Amerikaanse faillissementswetgeving laat ondernemingen toe onder toezicht verder te werken terwijl ze hun schuldenknoop proberen te ontwarren. Volgens Ricupero bieden de ideeën van O'Neill een positieve denkpiste voor de ontwikkelingslanden.

Unctad

Reacties