<i>Aanval op VS</i>: Organisaties vrezen aantasting vrijheden en polarisatie

21-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/IPS

Ruim 50 Nederlandse organisaties vragen burgers zich in te zetten om ‘in een wereldomspannende samenwerking de principes van mensenrechten en het internationale recht te verdedigen’ en polarisatie te voorkomen. Zaterdag verschijnt de oproep in alle landelijke en regionale dagbladen.

Burgers kunnen hun handtekening zetten en hun ideeën kwijt op een website www.civilcoalition.nl.

De Amerikaanse koepel, In Defence of Freedom, richt zijn pijlen in de eerste plaats tegen de verwachte hardere aanpak van immigranten. Ook vrezen de organisaties voor lange lijst bepalingen in de 'Anti-Terrorism Act of 2001', een wetsontwerp dat de regering-Bush woensdagavond aan het parlement voorlegde.

Volgens de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft moet de nieuwe anti-terrorismewetgeving het onder meer makkelijker maken telefoons en e-mailverkeer van verdachte personen af te tappen.

Vreemdelingen moeten sneller aangehouden en uitgewezen kunnen worden via procedures waaraan rechtbanken niet of nauwelijks te pas komen. Het wetsontwerp zou ook de definitie van het begrip 'terrorist' verbreden. Hierdoor worden de nieuwe regels van toepassing op iedereen die terroristische organisaties materiële steun verleent.

Fundamentele vrijheden
De leden van ‘In Defence of Freedom’ hekelen de haast waarmee de regering bestaande wetten wil aanpassen en nieuwe bepalingen goedgekeurd wil krijgen. ‘Er is geen zinvolle kans om na te denken of te discussiëren over de gevolgen van die ingrepen,’ zegt Anthony Romero, de directeur van de American Civil Liberties Union (ACLU). ‘We moeten iets ondernemen tegen het terrorisme, maar daarvoor zijn er gepaste maatregelen nodig die onze veiligheid verhogen en tegelijk onze fundamentele vrijheden en rechten beschermen.’

Minister Ashcroft had het parlement woensdag gevraagd het wetsontwerp nog dit weekend goed te keuren. Maar dat gaat zelfs sommige Republikeinse volksvertegenwoordigers te snel.

‘In Defense of Freedom’ brengt groepen samen die nooit eerder front hebben gevormd. Linkse en progressieve bewegingen als People for the American Way (PAW), de National Lawyers Guild en de Women's International League for Peace and Freedom hebben de handen in elkaar geslagen met uiterst conservatieve groepen als de Free Congress Foundation, het Eagle Forum, de Gun Owners of America, en de Americans for Tax Reform.

Ook doen islamitische, Arabische en Aziatische organisaties mee, evenals grote mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch, en de Nationale Raad van Kerken.

De coalitie heeft tien principes uitgewerkt waarover alle leden het eens zijn. Anti-terrorismemaatregelen moeten bijvoorbeeld in overeenstemming zijn met de grondwet en mogen geen afbreuk doen aan de ‘rechten en vrijheden die de kern vormen van de American way of life’. Het recht om ‘vreedzaam van mening te verschillen’ moet gewaarborgd blijven. En er mag niet worden toegegeven aan de neiging mensen te viseren omdat ze geen Amerikaans paspoort hebben of omwille van hun huidskleur, religie of etnische achtergrond.

Op het internet gaan tal van initiatieven rond die de Amerikanen en haar bondgenoten oproepen tot gematigdheid en wijsheid in de reactie op de aanslagen.

Teken de verklaring

Reacties