<i>Aanval op VS</i>: Nakende oorlog bemoeilijkt ontmijnen Afghanistan

27-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/onzeWereld

De Afghaanse ontmijners, die met internationale steun al twaalf jaar aan de slag zijn om die dodelijke erfenis op te ruimen, moeten het sinds kort zonder de hulp van buitenlandse experts stellen.

Tijdens de inval van de Sovjet-Unie in de jaren tachtig zijn er in Afghanistan ongeveer 10 miljoen mijnen gelegd. De Taliban en de Noordelijke Alliantie die het regime bestrijdt, beschuldigen elkaar ervan dat aantal de voorbije jaren nog te hebben opgeschroefd.

Onder toezicht van de Verenigde Naties zijn sinds 1989 verschillende buitenlandse organisaties en meer dan 3000 Afghaanse ontmijners bezig met het in kaart van oude slagvelden, akkers, wegen en woongebieden. Ze hebben al zo'n 1,6 miljoen explosieven opgeruimd, maar er ligt nog enorm veel werk.

VN-experts schatten dat minstens 724 vierkante kilometer Afghaanse grondgebied bezaaid is met mijnen en gevaarlijke blindgangers. Zo'n 344 vierkante kilometer daarvan zou dringend moeten worden ontmijnd, omdat er steeds nieuwe slachtoffers vallen.

Maar volgens het 'Landmine Monitor Report 2001', een uitgave van de Internationale Campagne voor de Uitbanning van Landmijnen, worden er in Afghanistan elk jaar nog voor 12 tot 14 vierkante kilometer nieuwe gebieden ontdekt waar mijnen liggen.

Ontmijnen duurt nog jaren
Mark Hiznay van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) zegt dat het eigenlijke ontmijningswerk vooral wordt opgeknapt door Afghanen, maar die werkten wel steeds onder toezicht van of worden opgeleid door internationale experts.

Deze verlaten nu met het VN-personeel en alle overige hulpverleners het land. Volgens Martin Barber, hoofd van de Mine Action Service van de VN, zijn de Afghaanse ontmijners voorlopig wel in staat hun werk alleen voort te zetten. Maar de vraag is of ze daarvoor de toestemming krijgen.

Volgens Novib is de Afghaanse organisatie Omar, al jaren actief op dit terrein, inderdaad noodgedwongen gestopt met structureel ontmijnen. 'De coördinerende rol van de VN is belangrijk. Nu de meeste van hen weg zijn, hebben de VN de lokale organisaties aangeraden met het ontmijnen voor onbepaalde tijd te stoppen. Omar heeft nog wel noodteams paraat die kunnen ingrijpen als ergens mijnen ontdekt worden,’ zegt de coördinator van het Afghanistan-programma van Novib.'

Volgens de coördinator verlegt Omar momenteel zijn werk naar het verlenen van noodhulp. 'We hebben als een van de eerste organisaties weer voedeslhulp het land in gekregen en bereiden ons voor op het verstrekken van medische noodhulp.'

De mijnen vormen in de eerste plaats een gevaar voor de Afghaanse bevolking, zeker nu er nieuwe vluchtelingenstromen op gang zijn gekomen.

In 1993 werden er elke maand zo’n zeshonderd Afghanen gedood of gewond door mijnen. Vorig jaar was dat teruggebracht tot 150 à 300 per maand. De mijnen vormen tevens een hinderpaal voor de terugkeer van vluchtelingen naar hun woonplaats.

Als de VS besluiten grondtroepen naar Afghanistan te sturen, kunnen ook die het slachtoffer worden van de erfenis van de vorige oorlogen die Afghanistan teisterden.

Novib

Reacties